Топлообменник, който уникално приляга на Вашето приложение

Топлообменник, който уникално приляга на Вашето приложение

Следващо поколение топлообменници за вашите топлофикационни приложения.

Разглобяеми топлообменници с пластини тип Micro PlateTM  и тип „рибена кост“ – приемственост в иновациите.

Това е заглавието на новата брошура на Данфосс, издадена вече и на български език. Тя е публикувана на нашия сайт и съдържа информация за революционно новите топлообменници за топлофикационни приложения тип Micro Plate.

В Данфосс вярваме, че пътят към създаване на отоплителни решения, които по-точно и по-пълно да отговарят на Вашите потребности минава през внедряването на нововъведения.

Днес, черпейки от десетилетия инженерен опит и чрез модернизация на основната технология, която наистина променя работните характеристики, нашата нова гама разглобяеми топлообменници осигурява непостигнати до сега топлопредаване и енергийна ефективност.

Ефективност от 21-ви век

Макар в топлофикационния бранш като цяло да са настъпили значителни подоб-рения, конструкцията на пластините на традиционните разглобяеми топлооб-менници си остана непроменена в про-дължение на повече от 40 години. В Данфосс осъзнаваме, че времената са се променили и потребностите Ви са нарастнали заедно с изискванията на Вашите системи и на хората, на които те служат.За да Ви предложим по-добри и по-гъвкави решения за топлообменници, ние възприехме изцяло нов подход по отношение дизайна на пластините. Нашите разглобяеми топлообменници с новите микроканални пластини Micro Plate™ и пластини тип „рибена кост“ с уникалните си конструкции показват ефективност и експлоатационни качества от ново поколение, което Ви дава възможност да се възползвате по-добре от своите топлофикационни приложения.


Вижте също...