Топлообменник възстановява влагата

waermetauscher

Поддържането на идеалната влажност е основно предизвикателство, особено през зимата или в постоянно студени и сухи райони. За подобни случаи Airflow представи енталпийни топлообменници за децентрализираните вентилационни модули Duplex Vent.

Оптималната влажност е между 30 и 60 процента. Прекалено сухият въздух може да раздразни очите, кожата и лигавиците, а в екстремни случаи и да отслаби имунната система. Освен това пресушаването в сградата може да доведе до структурни повреди. Твърде високата влажност от своя страна благоприятства развитието на плесен и по този начин също влияе върху здравето и строителната тъкан.

Оптимална влажност при всякакъв климат.

Влажността на въздуха в помещенията се влияе значително от регионалния климат. За да вземе предвид тези различни изисквания, Airflow предлага своите децентрализирани устройства Duplex Vent с три различни решения за обмен:
Енталпиен топлообменник – в постоянно хладни планински райони като Алпите, чистият енталпиен топлообменник е най-подходящ, тъй като влажността на въздуха тук е особено ниска.
Комбиниран енталпиен топлообменник – комбинираният топлообменник е идеален за умерения климат на Централна Европа. Той съчетава предимствата на топлообменниците с енталпия и тези с обратен поток. Въздухът в помещението, който е изсушен през зимата от отоплителната система, е обогатен с влажност. В същото време температурата на топлата стая се поддържа по време на обмяната на въздух, благодарение на високата степен на възстановяване на топлината.
Стандартни топлообменници – стандартният топлообменник с обратен поток е идеален за помещения, които нямат проблеми с влажността или където особено високата степен на възстановяване на топлината е на преден план.

За да работи енталпийния обменник според нуждите, се осъществява контрол с помощта на сензори за качество на въздуха, CO2, TVOC и/или адаптивно управление на влажността. Веднъж включен, той работи като топлообменник, в който влагата се пренася чрез подаващ и отработен въздух.

Предаването става с помощта на осмоза през полимерна мембрана с пореста структура. В същото време мембраната осигурява надеждно разделяне на въздушните потоци, така че лошият въздух или мръсотия да не могат да влязат обратно в помещението.

Може да харесате още...