Топловъздушните отоплителните и охладителни апарати Tangra VA – V/H получиха сертификат TUV Rheinland

TANGRA VA - V/H

Въздухоотоплителните и въздухо-охладителни апарати са предназначени за местно топловъздушно отопление или охлаждане на помещения с общо предназначение.

Апаратите са изградени от аксиален вентилатор с монофазно или трифазно захранване и висок клас на защита (IP65), водна отоплителна/охладителна секция – топлообменник “вода-въздух”, капкоуловител за моделите, работещи на охлаждане и корпус в два варианта (ST или AL). Въздухоотоплителните апарати работят с чист въздух, без запрашване и агресивни смеси.

TANGRA VA - V/H

Топловъздушните апарати са подходящи за инсталиране в:

– Големи зали;
– Салони;
– Промишлени и произв. помещения;
– Оранжерии;
– Складове;
– Гаражи;
– Супермаркети.

Тангра има повече от 20 години опит в производството на топловъздушни апарати за индустриални и търговски цели, а гамата от съоръжения обхваща различни модели, с дебит на въздуха от 900м³/ч до 6000м³/ч. и отоплителна мощност до 61kW.

TANGRA VA - V/H

Топловъздушните апарати могат да бъдат изпълнени за верникален или хоризонтален монтаж. Опциите и аксесоарите, предлагани от Тангра, включват както различни модели на дифузори с промяна потока на изтичане, така и управления на вентилаторите и трипътен вентил за отоплителна/охладителна секция.

Предимства:
– елегантен дизайн;
– здрав корпус;
– компактни размери;
– гъвкаво приложение;
– висока производителност;
– бърз и лесен монтаж;
– монофазно и трифазно изпълнение;
– възможност за хоризонтален и вертикален монтаж.

TANGRA VA - V/HTÜV Rheinland

В началото на месец март 2017 година, TÜV Rheinland сертифицира топловъздушните отоплителни и охладителни апарати на фирма Тангра. Сертификатът обхваща всички модели, както мощности и конструкции, така и като начин на монтаж. Това е първият продукт от този тип, с международен сертификат за качество и ефективност в България.