Топловъздушните отоплителните и охладителни апарати Tangra VA – V/H получиха сертификат TUV Rheinland