Трайков: стрес-тестовете да се отнасят и за съседни на ЕС страни

Вижте също...