pixel

Трето издание на панаира и конференциите ENREG възобновяеми енергии в Румъния

Трето издание на панаира и конференциите ENREG възобновяеми енергии в Румъния

Третото издание на панаира и конференциите за възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност в строителството и ремонтите ENREG възобновяеми енергии ще се проведе на 7-9 април 2011 г. в Експо Арад Интернационал.

Това е единственото изложение в Румъния и района, който свързва интерес на трите страни за производство на възобновяема енергия: Румъния, Унгария и Сърбия и започва да става известен като най-важната платформа за обмен на опит и бизнес на ключови лица и експерти в областта на възобновяемите енергийни източници от запад от Румъния.

Организаторите смятат, че България е европейска страна с висок потенциал за производство на възобновяема енергия. За да покажете и развиете продуктите си в Румъния ето и ориентировъчни точки на форума:

– Международни конференции:
Третата международна конференция за енергийна ефективност в Европа Румъния и Югоизточна Европа;
Третата международна конференция -Енергия получена от дървесина в Румъния;
Третата национална конференция: Малки водноелектрически централи в Румъния – настояще и бъдеще;
Биогаз. Технология и тяхното значение за устойчивото развитие;
Опитът на слънчевата енергия в Румъния – международен Workshop

Окончателната програма ще бъде публикувана на сайта на събитието – enreg-expo.com не по-късно от месец преди него и където можете да се регистрирате. . .

Изложителите имат възможност да популяризират своите продукти и услуги на Алеята “Каса Верде”, улица “Биогаз”, Алея “Хидро” и в парк “Солар”.
Изложителите ще участват във форума на международни компании, които ще покажат последните новости в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.

Организирайте група от най-малко 5 души за ENREG възобновяеми енергийни 2011. Ще получите много отстъпки, вижте информация онлайн. Поискайте оферта за щанд още днес, без да си създавате задължения!

За повече информация пишете на: enreg-expo.com

Може да харесате още...