Търговската марка Данфосс – символ на високо качество

Интервю с Красимир Богданов – Търговски директор на Данфосс ЕООД,  направление „Топлофикационна автоматика”

Бихте ли представили на читателите ни търговската марка Данфосс и присъствието й в България.

Търговската марка Данфосс е символ на високо качество и надеждност в световен мащаб. Данфосс  е ориентиран към икономия на енергийни ресурси и опазване на околната среда. Още от създаването си фирмата е лидер в производството на компоненти и технически решения в областта на хладилната техника, топлоенергетиката и електрозадвижванията. Данфосс инвестира ревностно в научно-изследователска дейност и развитие на върхови технологии и създава нови световни стандарти.

Концернът Данфосс е основан през 1933 година в Дания. Фирмата присъства   в България още от началото на 40-те години на миналия век и има принос за успешното развитие на индустрията на страната през втората половина на 20 век.

Разкажете ни за  развитието на направление „Топлофикационна автоматика” в България през последните десетилетия.

След световната енергийна криза през 70те години на миналия век усилията на Данфосс в областта на топлофикационната автоматика бяха насочени към разработване на компоненти и решения за икономия на енергия, автоматизация на топлофикационни системи и комфорт на бита. В по-късен етап, и особено след политическите промени в България през 1989 г. изделията на Данфосс допринасят и за модерното развитие на топлоенергетиката у нас. Значително е участието ни в осъществяването на мащабни проекти за реконструкция и модернизация на топлофикационните предприятия в страната, финансирани от Световната и Европейска банки.

Как виждате бъдещето на Вашето направление в България?

На фона на задълбочаващите се енергийни проблеми в световен мащаб и особено острото им отражение в България техническите решения на Данфосс могат да дадат отговор на много от съществуващите въпроси свързани с индивидуалния комфорт при ефективно използване на енергията, обновяването на остарелите топлофикационни сградни инсталации и ясното индивидуално отчитане на потребената топлинна енергия в реални физични единици.

В кои други области са приложими Вашите продукти?

Немалък дял от  продуктите на направлението  са приложими в индустрията – в енергийните стопанства на предприятия, работещи в химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, свързвани с измерване и управление на енергийните потоци. Нашите продукти са приложими и в областта на развиващата се газификация.

Имате ли решения в областта на алтернативните и възобновяеми енергийни източници?

В последните години Данфосс развива и направления за контрол и управление на системи, работещи на възобновяеми енергийни източници – отпадни продукти от селскостопанската дейност и от дървообработващата промишленост (НОПРО). Разработени са и схеми за съчетаване на топлофикационна автоматика и абонатни станции, работещи с алтернативни източници на енергия – соларни инсталации и термопомпени агрегати, производство на Данфосс.

Какви нови продукти представя Данфосс на пазара?

Наред с производството на богата гама от хидравлични регулатори за големи климатични системи (отопление и охлаждане) са разработени програми и решения за тъй наречения WEB ACCESS – управление на топлофикационни и групови абонатни станции чрез Интернет. В тази насока имаме готови решения и за дистанционно наблюдение и отчитане на топлинната енергия чрез M-Bus,  радио връзка и чрез Интернет (GPRS). Системите позволяват отчитане и анализ на данните, както и издаване на индивидуални фактури

Какво е мястото на Данфосс на българския пазар?
Ние вярваме, че от търговска гледна точка, място под слънцето има за всички, а същевременно конкуренцията може би е най-важният инструмент, който тласка развитието на тази техника напред.

Не се боим от конкуренцията. Запазената марка Данфосс от десетилетия е синоним на качество и дълъг живот на изделията.

Какви съвети може да получат от вас клиентите ви?
Диалогът с клиентите е от изключителна важност за нашата дейност. Ние поддържаме тесен контакт с нашите клиенти. Много често постигането на търговска сделка е резултат на дискусия и обсъждане на най-доброто решение, в зависимост от нуждите на клиента. В този смисъл ние сме отворени за разговори, обсъждания и съвети за всяко конкретно приложение. Това е много важна част от нашето ежедневие. Нашите служители са с висока компетентност и готовност да отговорят на всички въпроси, касаещи ефективното използване на нашите продукти.

Бих посъветвал нашите клиенти да търсят компетентно мнение при решаване на техническите си проблеми и в никакъв случай да не взимат прибързани решения и да не избират евтиното.

По какъв начин реагирате на промените свързани с кризата?
Световната икономическа криза безспорно ще повлияе за определен период върху активността на пазара. Някои от по-малките производители, макар и с различни ценови нива, но слаба конкурентноспособност безспорно ще изпитат затруднения. Както вече казах, Данфосс е фирма, произвеждаща високотехнологични продукти. Световната икономическа криза рано или късно ще премине, но световният енергиен баланс винаги ще остане важно   предизвикателство към човечеството. Опазването на околната среда и водите, ефективното използване на намаляващите енергийни ресурси ще поставят все по-остро въпроса за разумното им използване. В този смисъл ние в Данфосс сме оптимисти, че нашите продукти, решения и технологии имат бъдеще.


Вижте също...