Търсете интелигенти решения и съкратете разходите си

iMCV на Данфосс – ново поколение интелигентни управляващи мотор-вентили за ОВК приложения

Спестете от разходите за Вашата система
При един постоянно развиващ се пазар на отоплителна, вентилационна и климатична техника (НVАС) е важно да се подобрят параметрите на регулиране на дебита и температурата във всяка система и да се добавят съществени положителни качества, които да предлагат на всеки клиент висока потребителска стойност.

Данфосс е инвестирал значителни средства за развойна дейност, които заедно с десетилетията натрупан опит доведоха до нашето ново поколение интелигентни и патентовани управляващи мотор-вентили: iMCV.

Буквата “i” в наименованието символизира енергоспестяваща интелигентност.
Управляващите вентили на Данфосс iMCV притежават уникална вградена интелигентност под формата на усъвършенствана анти-колебателна функция за подобрен топлинен комфорт и икономия на енергия, която повишава коефициента на полезно действие на системата и оптимизира зададената стойност за средна температура в сградата. Тя опростява и стабилизира ОВК системата и води до 10-15% икономия от разхода на енергия (в рамките ±1K) при охладителните и 8-10% при отоплителните системи. С iMCV Вие можете да оптимизирате конвенционални системи така, че да постигат по-добра производителност и да намалите експлоатационните разходи.

Серията iMCV включва управляващи вентили с разтоварена от налягане конструкция, която гарантира опростеност, тъй като една задвижка поддържа цялата гама от DN 15 до DN 80. Нашите устройства от серията iMCV са проектирани и изпитани за плътност, което допринася за енергийната ефективност на всяка ОВК система. Това води до снижаване на разхода на енергия за помпите с 3-5%.

Компактен дизайн с ниски шумови емисии
В съответствие с нашата цел да въведем нови стандарти, ние оптимизирахме работата на задвижката и вентила, като усъвършенствахме технологията на двигателя вътре в задвижката и подобрихме конструкцията на вентила.

Намалете разходите си чрез по-бърз монтаж
Лесно за използване, лесно за експлоатация и лесно за разбиране – това са отличителните качества на нашата продуктова гама iMCV. Това предоставя на техниците по инсталирането и конфигурирането на ОВК системите съществена възможност за икономия на време.

Нашето ново поколение задвижки и вентили е предвидено за бързо и лесно присъединяване без необходимост от специални инструменти. Това Ви спестява време и инсталационни разходи. След инсталирането, функцията за самообучаване на задвижката автоматично я настройва към крайните положения на вентила. При работа движението и положението на вентила могат ясно да се проследят чрез индикатора за положение или светодиодния индикатор върху задвижката.

За контакти и повече информация – www.danfoss.bg