Целогодишна соларна система за топла вода и отопление

BURNiT

Целогодишната соларна система за топла вода и отопление е рационално решение за всяка жилищна, обществена или промишлена сгради.

Защо да изберем целогодишната соларна система за отопление и топла вода?
1. Специално подбраните изделия SUNSYSTEM и BURNiT гарантират ефективното използване на възобновяеми енергийни източници.
2. Системата е удобна за инсталиране, експлоатация и поддръжка.
3. Намаляват месечните сметки за топла вода и отопление.
4. При работата си компонентите на целогодишната система не отделя вредни емисии и щади околната среда.

Според конкретното потребление на топла вода ние можем да Ви предложим различни варианти за целогодишната соларна система.

Например:
Целогодишна соларна система 300 L е подходяща за до 4-членно домакинство и включва изброените по-долу компоненти.

BURNiT

Компоненти, гарантиращи производство на топла вода през топлите сезони:
SUNSYSTEM плоски колектори PK CL SL (1) или вакуумно тръбни VTC (2) – два броя. Колекторите са със селективно покритие на абсорбера, което ги прави ефективни в по-голямата част от годината. Възможност за монтаж на равен или наклонен покрив.

SUNSYSTEM соларен бойлер SON 300 литра (3). Соларният бойлер е с две серпентини, с възможност за подвързване към соларна и отоплителна система. Подов монтаж. Високоефективна топлоизолация – 50 мм твърда пяна. Водосъдържател с покритие от титаниев емайл. Анодна защита. Опционално добавяне на ел.нагревател. Удобни изводи за подвързване.

SUNSYSTEM соларна еднощрангова станция (4). Тя осигурява принудителна циркулация на топлообмения флуид.

SUNSYSTEM соларно управление (5). Моделът DeltaSol BS 4 – поддържа системата в оптимален работен режим.

Топлоносещата течност пропилен гликол е с отлична устойчивост на отрицателните температури.
Соларният разширителен съд (6) и предпазният клапан гарантират безопасна и сигурна работа на системата.

SUNSYSTEM буферен съд P (7). Буферният съд е предназначен за акумулиране на топлината, генерирана от котела и е препоръчителен за отоплителната инсталация. Функцията на буферния съд е да осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина. Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котелът изстине. По този начин се удължава времето за отопление на сградата и се намаляват разходите за гориво за отопление.

Компоненти, гарантиращи производство на топла вода и отопление през студените сезони:
BURNiT ActivePell (8) готов за експлоатация комплект котел и горелка, одобрен съгл. ЕN 303-5 клас 3.

Комплектът включва котел WBS Active с монтирана пелетна горелка Pell за изгаряне на пелети или твърдо гориво (алтернативно). Шнек. Бункер FH 500.

Препоръчително гориво: дървесни пелети ø 6÷8 мм EN 14961-2:2011 или като алтернативно гориво : дърва – влажност до 20%, дървени брикети, дърва + въглища

За контакти и повече информация.