Цената на природния газ се увеличава с близо 14%

 

Комисията за енергийно и водно регулиране реши на закрито заседание цената на природния газ за последното тримесечие на 2018 г. да бъде увеличена с 13,89%. Така цената на 1000 куб. м ще стане 456,65 лв. без акциз и ДДС. Комисията прие внесеното от „Булгаргаз“ предложение за цена.

Регулаторът обяснява, че към момента на пазара на природен газ в България няма конкурентна среда и КЕВР регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, като се произнася с отделни ценови решения за всяко тримесечие на годината.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита условията по действащия договор между „Булгаргаз“ и „Газпромекспорт“ и взема предвид промените на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари през последните 9 месеца, калоричността на природния газ, както и измененията в курса на щатския долар спрямо лева.

„Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества“, се казва в съобщението.

В цената е включена и компонентата „задължение към обществото“, която покрива разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен. В предлаганата цена на природния газ не са включени цени за достъп и пренос.

Поради запазване размера на съпътстващите такси за достъп, пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, повишението на цената за крайните битови и стопански клиенти – ползватели на природен газ, ще бъде около 8%.


Вижте също...