Цените на слънчевите панели през 2018 г. са паднали с 20%

Цените на слънчевите панели през 2018 г. са намалели с 20%. Промишлеността е изправена пред свръхпроизводство. През първите девет месеца на 2018 г. цените на монокристалните слънчеви панели намаляха с почти 20%, а на поликристалните – с 25%. Това съобщава аналитичната компания TrendForce. Както в Китай, така и на световния пазар на фотоволтаици се очакват много сливания и изкупувания на компании, което ще доведе до затваряне на много фабрики.

Поради неизгодните цени и превишаване на производствения капацитет, световният пазар на слънчева енергия най-вероятно ще навлезе в продължителен период на стагнация. Очаква се предлагането на фотоволтаични системи през 2018 г. да бъде 150 GW, а търсенето няма да надхвърли 86 GW. Това може да се обясни с факта, че миналата година няколко големи производители промениха сроковете за доставка на продуктите, което доведе до намаляване на търсенето, първоначално планирано за текущата година, до нивото от 2017 г.

Промени има и в географски аспект: Индия въведе вносни мита от 25% за някои групи стоки, а ЕС премахна ограничението върху цените на модулите от Китай, Малайзия и Тайван. В резултат китайските продукти на някои регионални пазари вече са на по-ниски цени.

За да се избегне свръхпроизводството в отрасъла, компаниите вече започнаха сливания и изкупувания. Например китайският производител на фотоволтаични системи, Shunfeng International Clean Energy, обяви готовността си да продаде част от производствените си мощности на един от акционерите си, инвестиционна компания в Азия и Тихия океан.

В предишен доклад аналитиците от ТrendForce Center заявиха, че цените на фотоволтаичните модули намаляват, но предполагат, че те скоро ще се стабилизират. Цените на електроенергията, произведена от слънчеви панели, също падат. Например, японската компания SoftBank обещава на своите клиенти безплатна слънчева електроенергия само след 25 години.


Вижте също...