pixel

Централното отопление и охлаждане – една стара идея отново на дневен ред

Централното отопление и охлаждане - една стара идея отново на дневен ред

Практическата дейност свързана с промените в климата ще се извършва не в конферентните зали на Обединените нации, а по-скоро в градовете, където повечето от нас живеят и работят. „Именно затова много окуражаващ факт е това, че истинската стойност на системите, които намаляват емисиите на СО2, като системите за централно отопление и охлаждане, среща все по-голямо разбиране“. Пол Фос, Ръководител „Обществени и промишлени въпроси“, Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс

Присъщият глобален характер на климатичните и енергийни проблеми пред които сме изправени съвсем естествено доведе до насочване на всички усилия за разрешаването им чрез предприемането на мерки на високо международно равнище.

И макар постигането на значим глобален консенсус да си остава една далечна перспектива, налице са наченки на разговори с много по-локални нюанси. Все по-ясно става че практическите действия по промените в климата ще се осъществяват не в конферентните зали на Обединените нации, а по-скоро в градовете, където повечето от нас живеят и работят.

Градовете приютяват 80% от населението на ЕС и на тях се дължат70% от емисиите на парникови газове. Именно те са причината за проблема и изходната точка за неговото решаване.

За щастие, тъй като все повече и повече местни власти осъзнават своето право и отговорност да управляват собственото си енергийно бъдеще, те се явяват и като благоприятно място за развитие на далновидно отношение и водачество в тази насока. Концепцията да се мисли глобално и да се действа на местно ниво никога не е била по-уместна.

Може да харесате още...