Циркулационна помпа Wilo Yonos PICO

Конструкция
Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, устойчив на блокиране мотор EC и вградено електронно регулиране на мощността.
Приложение
Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркулационни системи.
Особености/Предимства при използване
– Максимален комфорт на обслужване благодарение на технологията на зеленото копче, интелигентни настройки, интуитивен потребителски интерфейс и нови функции
– Оптимизирана енергийна ефективност благодарение на технологията на мотор EC, настройките при точност 0,1 m и показване на актуалния разход на електроенергия
– Бърз и лесен монтаж и безпроблемна подмяна благодарение на нова, оптимизирана конструкция
– Лесно техническо обслужване и висока експлоатационна безопасност в резултат на автоматично и ръчно рестартиране или задействане на функция за обезвъздушаване
– Максимална безопасност при експлоатация и управление благодарение на утвърдилата се технология

Вижте също...