pixel

ТУ се сдоби със собствена лаборатория по ВЕИ

Днес, 29 май 2014 г. официално се откри новата „Лаборатория по възобновяеми енергийни източници Роберт Бош“ в сградата на Техническия университет, София. Така студентите ще могат да практикуват с най-съвременните технологии в сферата на топлотехниката. Лабораторията е напълно нова, изградена от три системи – соларна, термопомпена и система с котел на твърдо гориво с монтирана пелетна горелка. Тук студентите ще могат да експериментират различните работни състояния и да вадят своите изводи. Системата позволява осъществяването дори на различни отоплителни схеми. Има и монтирани топломери към всички консуматори и генератори на енергия за наблюдение на параметрите и осъществяване на измервания.

Вградени са соларен колектор Bosch Sloar 4000TF на колела за насочване към слънцето; соларно управление Bosch B-sol 100, което поддържа постоянната модулация на циркулационната помпа и представя системата с текущи данни; соларна помпена група Bosch AGS5E със събрани вътре всички компоненти за задвижване и защита.

Може да харесате още...