pixel

Учени: соларните паркове могат да подобрят биологичното разнообразие

Новите изследвания, дело на водещи британски организации по опазване на природата, показват, че соларните площи не са чак такава заплаха за селските райони. Напротив, те могат да предложат възможности за подкрепа на биологичното разнообразие, като в същото време носят икономическа доходност. Автори на новото проучване са независимият британски еколог д-р Гай Паркер в партньорство с водещи британски природозащитни групи като Grassland Trust и Кралското дружество за защита на птиците, както и Асоциацията за соларна търговия. Нещо повече, публикацията включва и насоки за соларните оператори, които искат да максимизират възможностите за консервация в района на своите соларни паркове.

„… биологичното разнообразие може да бъде значително увеличено в соларните паркове,… облагодетелствайки популациите на земните пчели и пеперудите по-специално. Соларните паркове обикновено заемат по-малко от 5% от земята, на която се намират, така че това е огромна възможност за развитие на защитени местообитания в подкрепа на местните диви животни и растения“, гласи докладът.

„Като еколог аз много се интересувам от възможността да използват слънчеви ферми, за да се даде тласък на биологичното разнообразие,“ коментира авторът д-р Паркър. „Провеждам някои предварителни изследвания на четири места, които вече показват значително увеличение на наблюдаваните видове в сравнение с околните земеделски земи“.

greentech.bg

Може да харесате още...