pixel

Учредиха награди и антинагради за устойчиво развитие

И двата символа за връчване на победителите  – за награда и антинаграда – са предмет на опазване по европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”. Наградата за устойчиво развитие се символизира от Косматия дъб – Quercus pubescens, листопаден храст или дърво, високо до 15 метра, от семейство букови, род дъб. Цъфти през май, обитава сухи, каменисти склонове, най-много разпространен в  Южните части на Европа и Югозападна Азия.

Косматият дъб формира гори, които са с богато биологично разнообразие на територията на цяла България. В короната си приютява птици, прави сянка за животните на паша, генерира води, храни с жълъди и листна маса горски бозайници. Видът е ключов за приоритетно опазване на природно местообитание “91AA Източни гори от космат дъб” в мрежата “НАТУРА 2000″. Косматият дъб има и горскостопанско значение, за добив на дърва за огрев.

Може да харесате още...