Удължаване на експлоатационния живот на вятърните генератори

Wind 2

Вятърните турбини могат да постигнат до 98% годишна заетост, което дава на операторите приблизително една седмица в годината да извършат планираната техническа поддръжка. Това кратко време трябва да се използва ефективно, фокусирайки се върху най-важните проблеми, които могат да бъдат идентифицирани с помощта на превантивни методи на поддръжка. Качественото извършване на превантивната поддръжка е от съществено значение за удължаване експлоатационния живот на турбините, гарантиране на минимален престой и максимална ефективност.

Откакто вятърните турбини бяха пуснати за първи път в експлоатация в промишлен мащаб, технологията и дизайна на компонентите се развиха много бързо. Това позволи удължаване на експлоатационния им живот с около 20 години. Всяко ново поколение вятърни генератори, което навлиза на пазара, инкорпорира поуките, извлечени от своите предшественици, но в същото време залага нови предизвикателства.
wind 4Създаването на цялостна стратегия за техническо обслужване на вятърни турбини изисква експертиза за различните части като електрически генератор, редуктор, спирачки, система за ориентиране на ротора, хидравлична и охладителна система и др., както и гъвкави технически екипи за планирани и извънредни сервизни дейности на отдалечени и трудно достъпни места. Сервизните екипи от фирмите производители на оригинално вложеното оборудване (OEM производители) се грижат само за произведените от тях детайли и агрегати. Осигуряването на множество подобни екипи е сложно, скъпо и отнема значително време.

Развиването на партньорство с опитен независим технически екип може да осигури няколко предимства, едно от които е достъп до техния значителен опит в поддържането и ремонта на различни марки ветрогенератори. Подобна схема може да увеличи ефективността на поддръжката и да позволи единствен екип от опитни инженери да се грижи за всички компоненти на вятърните турбини.

Тъй като вятърната енергия продължава да расте като източник на електроенергия, значението и нуждата от надежден партньор за поддръжка и сервизиране с познания за това как работят вятърните турбини, нарастват. Това е особено валидно с повишаване на производствения капацитет и техническа сложност на турбините, както и инсталирането им на все по-отдалечени и трудно достъпни места.


Вижте също...