pixel

Удължен е срокът за търсене на нефт и газ в блок Галата в Черно море

gaz

Правителството продължи със 166 дни срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в блок „Галата”, разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това се казва в официално съобщение на МС. За този период титулярът на разрешението – „Мелроуз Рисорсиз” ООД, се задължава да извършва проучвателни дейности по видове и обеми съгласно одобрената от министъра на икономиката, енергетиката и туризма работна програма, която е неразделна част от допълнителното споразумение за продължаване на срока.

С друго решение правителството разреши на „Тотал Е&П България” Б.В. да прехвърли частично права и задължения, произтичащи от разрешението от 2012 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-21 „Хан Аспарух”, на „ОМВ Офшор България” ГмбХ и на „Репсол България” Б.В. Двете дружества получават по 30% дялово участие, а „Тотал Е&П България” запазва 40 процента.

publics.bg

Може да харесате още...