pixel

Уеб-платформа ще помага на малките фирми у нас да станат по-зелени

Специализиран онлайн инструмент за самооценка ще помага на българските МСП да подобрят енергийния си мениджмънт и по този начин да станат по-зелени. Едновременно с това националните конкурси за иновативно предприятие на годината през 2014 и 2015 г. ще включват категория за принос към опазването на околната среда и две български иновативни фирми ще бъдат отличени като лидери в успешното въвеждане на зелени политики, практики и решения.

Българската икономика се намира на дъното в Европейския съюз по отношение на енергийната си ефективност и регистрира иновационна активност на нива много под средните за съюза. В този контекст проектът Greening BG Innovative SMEs, финансиран в рамките на програма „Иновации за зелена индустрия“ на Норвежкия финансов механизъм, има за цел да даде отговор на предизвикателствата свързани с околната среда посредством създаване на нови бизнес възможности, които биха ускорили въвеждането на зелени технологии и повишили местната конкурентоспособност.

Специфичните цели на двугодишния проект са:
– стимулиране на текущото следене на новостите в зелените технологии;
– повишаване на капацитета на МСП по отношение на зелените иновации:
– въздействие върху зеленото поведение на МСП;
– разпространение на ползите от въвеждането на зелени решения в България.

По-голямата част от българските МСП не разполагат с достатъчно знания по отношение на ползите от въвеждането на зелени решения и поради тази причина не предприемат зелени инвестиции. За да подпомогне решаването на този проблем, екипът на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ предлага пакет от дейности с акцент върху разработването на онлайн инструмент за самооценка, който би подпомогнал МСП да подобрят енергийния си мениджмънт.

Разработването на инструмента ще стъпи върху информацията и изводите, събрани с помощта на онлайн въпросници и дълбочинни интервюта сред иновативни МСП. Акцентът ще падне върху бизнес операциите, които притежават най-голям потенциал за спестяване на енергия и за най-значително намаляване на енергийните разходи, но същевременно неизискващи големи първоначални инвестиции. След пилотното му тестване през втората проектна година в партньорските фирми от Българския съвет за устойчиво развитие и Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ серия от регионални бизнес форуми в шестте български Райони за планиране ще разпространят инструмента за самооценка и ще повишат информираността относно развитието на зелените технологии. Събитията ще съберат на едно място МСП, зелени НПО-та, регионални власти и крайни потребители.

Освен тези дейности Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ ще разгледа тематиката за зелените иновации и предприемачество в България в рамките на годишните си доклади Иновации.бг през 2014 и 2015 г. Анализът на политиките и регулаторната рамка в страната, въздействието от използването на европейските фондове през програмния период 2007-2014 г., както и постигнатите резултати ще послужи за основа за формулиране на препоръки. Те ще бъдат представени по време на годишните Национални иновационни форума през същите две последователни години пред високопоставени представители на публичния сектор и иновативния бизнес.

Националните конкурси за иновативно предприятие на годината през 2014 и 2015 г. ще включват категория за принос към опазването на околната среда и две български иновативни фирми ще бъдат отличени като лидери в успешното въвеждане на зелени политики, практики и решения. В допълнение на  почетните награди и значителен медиен интерес, победителите ще се възползват и от посещение до Норвегия с цел проучване на възможни бизнес партньорства в сферата на зелените иновации.

Проектът Greening BG Innovative SMEs се изпълнява в консорциум със Северния институт за изследване на иновации, наука и образование (Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education), който ще допълни опита на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в дейностите свързани с изследването на нуждите на МСП и бариерите пред въвеждането на зелени технологии.

greentech.bg

Може да харесате още...