Уеб сървърът OZW772 свързва ОВК и електрическите системи

– Съвместен достъп до системите за управление на ОВК  – Synco и KNX електрически системи;

– Интегриране на до 230 KNX комуникационни точки;

– Запис на данни с уведомление по имейл.

Siemens направление Сградни технологии представя нова версия 5 на уеб сървъра OZW772 с вграден енергиен индикатор. В допълнение към директната интеграция на серията Synco, новата версия също така поддържа и интеграция на допълнителни KNX устройства. Съществуващите инсталации могат да бъдат надградени до V5 чрез актуализация на фърмуера.

За първи път версия 5 на OZW772 от серията Synco позволява съвместен уеб достъп до ОВК контролери Synco и KNX електрически устройства посредством един уеб сървър. Това прави функционирането, събирането на данни и техния анализ значително по-лесeн. Това е особено важно изискване за интегрираните приложения на Siemens, които позволяват значително редуциране на потребената енергия чрез автоматичен обмен на данни между първичното производство на енергия и устройствата за стайна автоматизация.

Версия 5 на OZW772 уеб сървъра поддържа до 250 Synco устройства и позволява допълнителна  интеграция на до 230 KNX комуникационни точки. Това става с помощта на инструмента ETS (Engineering Tool Software) и KNXnet/IP интерфейс, интегриран към уеб сървъра.

Към новия уеб сървър е добавена функция за запис на данни със свободно избираеми интервали между една секунда и един ден. При желание сървърът може да изпрати  данните по имейл на до двама получатели.

С цел улесняване на работата се предлага допълнителен набор от нови сценарии, особено при събирането и анализа на данни и последващата оптимизация на инсталациите. Например: възможно е да се съпоставят записите на данните за температурата и консумацията на енергия, визуализирани на базата на тяхното взаимодействие. Освен това лесно може да се провери колко ефективни са мерките за  пестене на енергия, като се използват данните за потребената енергия, режима на работа и температурните задания.

OZW772 е утвърден уеб сървър за системите за сградна автоматизация Synco (Synco 700, RXB/RXL, RDG/RDF/RDU, Synco living), позволяващ дистанционна работа със системата през интернет независимо от мястото. Това допринася за ценово ефективното и безпроблемно функциониране на инсталацията. Всеки текущ уеб браузър може да бъде използван като потребителски интерфейс. През уеб браузъра е онагледена графика на инсталацията с всички съответни настройки. При грешка или необходимост от сервизиране уеб сървърът известява оператора чрез имейл. Освен това може да се интегрира към други системи чрез уеб API (Application Programming Interface).

Уеб сървърът OZW772, Synco и свързаните с тях услуги са част от зеленото портфолио на Siemens. Около 43% от общия оборот на компанията е реализиран от „зелените” продукти и решения, което прави Siemens един от световните лидери в предлагането на екологични технологии.

Новата V5 на уеб сървъра може да бъде инсталирана на всички OZW772 чрез актуализиране на фърмуера. Всички съществуващи Synco KNX инсталации също могат да бъдат надградени с помощта на уеб сървъра.

Повече информация за Synco можете да намерите тук: www.siemens.com/synco

Повече информация за интегрираните приложение на компанията можете да намерите тук.

За контакти тук.


Вижте също...