Уличното осветление не намалява престъпленията или катастрофите

Вижте също...