Ултра компактен хидроелектрически генератор

Водноелектрическото производство използва енергията на водата за задвижване на турбини и е важно средство за производство на електричество в съвременния свят. С модернизацията на технологиите, съоръженията за добив на енергия стават все по-компактни, а генераторите могат да използват различни източници на енергия.

turbine

Видеото демонстрира работата на ултра малък генератор, разработен в Gifu, който е много компактен, преносим и работи дори при плитка, бавно движеща се вода. Устройството вече е тествано за захранване на улични светлини, като новият генератор обещава достъпна енергия за хората в отдалечените региони на света.