Ултратънко подово отопление

Немските компании Uzin Utz и Wieland-Werke разработват в сътрудничество новата, изключително тънка и лека подова конструкция за подово отопление cuprotherm ekoLight. Често ремонтните дейности представят пред майсторите и проектантите неочаквани предизвикателства, особено ако допълнително се налага монтаж на подово отопление.

Ограничената товароносимост и/или височината, необходима за монтажа и предотвратяването на възможни течове, изискват адекватна подова конструкция. Системата Uzin Thermo-System-CT-T-H31-WCEL-D14-G35-P3, която има специална многослойна конструкция е разработена точно за тези случаи.

Чрез медните тръби cuprotherm CTX (с размери 14 х 2 mm), системата, в зависимост от подовата настилка, разполага с максимална топлинна мощност от 70 W/m². Тънката конструкция е с височина от 31 mm, тегло на единица площ 35 kg/m², абсорбиране на повърхностни товари до 4 kN/m² и точково натоварване до 3 kN. Така, върху новата система безопасно могат да бъдат поставени подови настилки от масивно дърво и големи плочки. Системата също така отговаря на стандартите за полезен товар A, B1, B2 и D1 съгласно DIN EN 1991-1.


Вижте също...