pixel

„Умните“ светофари в столицата ще почакат още малко

„Умните“ светофари в столицата ще почакат още малко

Монтирането на дългоочакваните „умни“ светофари на 20 ключови кръстовища в столицата ще се забави още известно време, след като антимонополният орган спря процедурата по закупуването им. Причината – в заданието е дословно преписано описанието от брошурата на един точно определен доставчик.

КЗК обяви, че спира обществената поръчка на Столична община за доставка, монтаж и интегриране на т. нар. „интелигентна система за управление на трафика“. Комисията отмени като незаконосъобразно решението на кмета на Столична община за откриване на процедурата, която включва и доставката на 750  превозни средства, компоненти за интелигентната система и прилежащ софтуер.

След старта на търга фирма „Фирст“ ООД и Янка Иванова Крумова са внесли в КЗК жалби по повод дефиницията на конкурса. Производството на антимонополния орган е установило, че „заложените технически спецификации относно видео детектора съвпадат с тези от брошурата на конкретен производител – Traficon“.

„Законово изискване е техническите спецификации да дават възможност за равен достъп на кандидатите в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията. Видно от представените каталози на критерия за тегло отговаря само един продукт – Traficam, като заложеният температурен диапазон също се покрива единствено от този продукт. За някои показатели като резолюция и диаметър не може да се извърши съпоставка, тъй като не фигурират в каталозите на останалите двама производители. Формулирани по този начин, спецификациите за видеодетектора се явяват дискриминационни, тъй като сочат, че са конкретни характеристики на определен продукт. Видно е при съпоставка на спецификациите, определени в документацията, и тези, налични в каталозите на фирмите Traficon, Citilog и ADEC, че възложителят буквално е преписал характеристиките на продукта Traficam на производителя Traficon. По този начин, с предвидените спецификации за видеодетектора възложителят е ограничил възможността за равен достъп на участниците, с което е нарушил разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от ЗОП.“

Крупният търг е на стойност общо 8,2 милиона лева. Тази сума е заделена за столичната община за „Доставка и монтаж на оборудване за 20 /двадесет/ броя кръстовища на територията на Столична община и 750 /седемстотин и петдесет/ превозни средства на масовия градски транспорт, необходимите за цялостното функциониране на системата компоненти и прилежащ софтуер.“ Конкурсът бе обявен в средата на декември. Оферти се приемаха до 23 януари.

greentech.bg

Може да харесате още...