pixel

Уникалното интелигентно охлаждане гарантира сигурност на данните

Тъй като компаниите стават все по-зависими от цифрови и мобилни технологии, надеждността е от първостепенно значение за защитата на критични за промишлеността данни и процеси.

Концентрацията на ИТ оборудване в сървърни помещения и центрове за данни представлява сериозно предизвикателство, тъй като то излъчва значителна топлина, която трябва да бъде премахната чрез непрекъснато денонощно охлаждане през всичките 365 дни от годината.

Поддържането на подходящи условия за ИТ системните инфраструктури подлага охладителните системи на високо натоварване. Специално проектирана за центрове за данни, ИТ сървърни помещения, телекомуникационни защитени контейнери и лаборатории, системата Sky Air на Daikin предлага надеждно и ефективно решение за изискванията на технологичното охлаждане. Уникални нови функции и специализирани настройки за управление осигуряват автоматична поддръжка на единиците на системата, като същевременно увеличават гъвкавостта и опростяват монтажа, въвеждането в експлоатация и поддръжката.

Ефективността на типичните сплит приложения за охлаждане е разчетена за стандартните условия във всекидневни стаи. Обаче, когато този модел се приложи в условия на технологично охлаждане, с по-ниска влажност на въздуха, води до чести принудителни спирания. Сезонната интелигентна система Sky Air предлага надеждна и най-добрата в своя клас сезонна ефективност, която оказва директен положителен ефект върху текущите разходи. Тя осигурява гъвкавост на работните температури за постигане на по-широк диапазон от условия и увеличава възможностите за работа в режим “свободно охлаждане”.

Надеждно охлаждане с постоянни температури
Зададените нива на стайна температура са значително по-ниски в технологични условия в сравнение с тези, необходими за цялостно комфортно охлаждане. Системата на Daikin за технологично охлаждане Sky Air съвместява асиметрични комбинации, позволяващи преоразмеряване на вътрешни тела с до 30%, така че да се използва пълния работен капацитет на външните тела за извличане на топлина. По този начин външните тела се справят с по-високи температури на изпарение, следователно принудителните спирания се минимизират. Като осигурява постоянни температури (20-21oC) с 30% влажност, системата Sky Air продължава да работи при ниски външни температури до -15oC, като използва по-високи температури на изпарение и така предотвратява натрупването на лед върху външните тела. В противен случай натрупването на лед може да доведе до принудително спиране на системата, достигащо до 15 минути. Широкият работен диапазон осигурява непрекъснато охлаждане, дори при външни температури до 50oС и се справя с колебания в дейността на сървъра.

Най-висока ефективност
Скорошно проучване на „Грийнпийс“ за оценка на центрове за данни показа, че всяка година емисиите се увеличават с 13%, а в рамките на две години центровете за данни биха могли да представляват около 1% от световното потребление на електроенергия.

Системата на Daikin за технологично охлаждане Sky Air е единствената система на пазара с асиметрични комбинации, показваща коефициенти за пълна сезонна енергийна ефективност. Етикетирането на ЕС за чиста енергия означава, че потребителите са сигурни, че системата на Daikin Sky Air ще работи надеждно през цялата година.

Уникалният режим економайзер, вграден в системата, спестява енергия като използва свободно охлаждане. При свободното охлаждане се използва външния въздух през студените месеци, така че охлаждащите компоненти, работещи с хладилен агент, могат да се изключат или да работят при намален капацитет. Все по-често, като изискване за покриване на ASHRAE и други промишлени енергийни стандарти, работата в режим економайзер разгръща потенциал за огромни икономии на енергия, при запазване на нисък въглероден отпечатък.

Максимална гъвкавост и управление
Управляван чрез специализирана контролна система RTD-10, пакетът за технологично охлаждане Sky Air позволява автоматично редуване на няколко вътрешни тела, като осигурява автоматично превключване между телата след зададен период от време на използване. Като осигурява постоянно поддържане на сигурността на цялата система, тази функция също така предлага и лесна поддръжка, гарантирайки постоянна и целогодишна работа, без прекъсване.

Външните тела могат да се комбинират с гама от опции за вътрешни тела, включително стенни, окачени или скрити таванни тела, в зависимост от наличното пространство и конструктивни изисквания. Предлага се гама от опции за управление, включително Modbus Gateway RTD-10, DTA113B51-Daikin PCB или Intelligent Touch Manager – DCM601A51.

Опростено и подобрено приложение
Конструкцията на новата система на Daikin Sky Air опростява монтажа, като намалява изискванията за тръбопроводи и работна площ. Нов и подобрен процес на подбор, уникален на пазара, осигурява бързо и лесно въвеждане в експлоатация. Новата процедура съкращава процеса на подбор с 50% и може да се изпълнява само в три лесни стъпки:
Стъпка 1: Подбор на тяло, базиран на SHC;
Стъпка 2: Установяване на топлинно натоварване при най-ниската възможна околна температура и относителна влажност;
Стъпка 3: Потвърждаване, че SHC е достатъчен, за да се справи с това натоварване.

Създадена за промишлена среда, проектирана за оптимална ефективност и изисквания за нулеви принудителни спирания, системата на Daikin Sky Air предлага оптимално решение за ИТ сървърни помещения и центрове за данни.

Предлагането на асиметрични комбинации осигурява разнообразни работни възможности и гъвкава конфигурация.

За повече информация и насоки.

Може да харесате още...