Универсален котел на биомаса ot Burnit

Българският производител на решения за уползотворяване на възобновяема енергия NES обяви най-новия продукт в линията си котли на биомаса с марка BURNiT. Котелът BURNiT CombiBurn е иновативно решение за отопление чрез изгаряне на различни видове биомаса – дърва, дървени брикети, чипс или пелети. Първото изделие на пазара от този моделен ред е с мощност 30 KW, като предстои представянето на по-високи мощности.

Съоръжението е оборудвано с две горивни камери – една за изгаряне на дърва и брикети и втора – за дървен чипс и пелети. Преминаването от един тип гориво на друг не изисква никакви промени по конструкцията и окомплектовката на вече инсталирания котел – така ползвателя има свободата да избира горивото, с което да захранва своята отоплителна инсталация съгласно наличностите и ценовата динамика на пазара.

Интелигентен контролер с микропроцесор с ARM архитектура се грижи за ефективното и екологично горене. Също така, той има възможност да управлява работата и на циркулационните помпи на отоплителната система и системата за топла вода, свързани към котела. Благодарение на вградения седмичен таймер и функциите за автоматизирано запалване и горивоподаване, изделието може да функционира напълно самостоятелно, без нужда от човешка намеса.

BURNiT CombiBurn е с компактен дизайн и щади пространство в котелното помещение благодарение на директното присъединяване на горелка и бункер за гориво от лявата или дясната страна. Поддръжката на котела също е улеснена – две ревизионни врати осигуряват пълен достъп за почистване на вътрешността, а вграденият транспортен шнек за пепел отвежда отпадъците от горенето в удобен подвижен контейнер за пепел, снабден с колелца и сгъваема дръжка.

Сигурността на котела е гарантирана от няколко независими системи за безопасност:
– Режимът на горене е електронно регулиран от логическото управление в зависимост от температурата във водната риза. Електрониката не позволява повишаване на температурата отвъд безопасните граници.
– Като допълнителна обезопасителна мярка, в горната част на водната риза е монтиран авариен топлообменник. Неговият вход се свързва към водоснабдителната мрежа посредством термостатичен вентил, а изходът – към канализацията. Така, в случай на аварийно повишение температурата на котела над допустимата граница, термостатичният вентил отваря и изпълва аварийния топлообменник със студена вода, която отнема топлината от котела и я изхвърля в канализацията. Топлообменникът се затваря отново, когато температурата на котела се нормализира.
– В горелката на CombiBurn има вграден клапан, който предотвратява обратно горене по горивоподаващия тракт.

CombiBurn, както всеки котел с марката BURNiT е разработен съгласно изискванията на европейската норма EN 303-5, клас III.

Елементи на BURNiT CombiBurn

 1. Двукамерен котел;
2. Бункер;
3. Шнек;
4. Горелка за дървесен чипс/пелети;
5. Микропроцесорно управление;
6. Предпазен топлообменник;
7. Изолация от високотемпературна вата;
8. Димогарни тръби;
9. Триходов път на димните газове;
10. Водна риза;
11. Горивна камера за дърва;
12. Метална скара;
13. Горивна камера за дървесен чипс;
14. Транспортен шнек за пепел и сажди;
15. Подвижен контейнер за пепел и сажди;
16. Долна ревизионна врата;
17. Врата за зареждане с дърва;
18. Горна ревизионна врата

Технически данни

Вижте повече за отоплителните изделия BURNiT на www.sunsystem.bg/bg/otoplenie