Управление на вентилацията с контролер Climatix S300 на Siemens

Siemens

Хората прекарват 90% от живота си в затворени пространства. Известно е, че качеството на вътрешната среда оказва огромно влияние върху качеството на живот. Същевременно значимостта на енергийната ефективност и устойчивостта стават все по-актуални теми.

С новият контролер Climatix S300, Siemens разширява своето ОВК портфолио от иновативни продукти и дава възможност на обитателите да управляват ефективно домашната си вентилация и да постигнат желания комфорт в помещението. Компактното устройство се отличава с редица преимущества както за крайните потребители, така и за инсталатори и сервизни техници.

Siemens

Siemens

Преимущества за крайните потребители

Чрез HRV решението на Siemens потребителите управляват домашната вентилация, за да постигнат оптимален стаен комфорт и енергийна ефективност. Работата се осъществява чрез лесен и удобен достъп благодарение на мобилни телефони, таблети, стайни прибори, тъч панели и други чрез персонализирано приложение за потребителя за  iOS и Android.

Благодарение на облачната свързаност най-важната и актуална информация за помещението е винаги достъпна от всяко място и по всяко време, което позволява на потребителя да управлява собствената си вентилационна система, а по този начин да постигне най-високи нива на комфорт.

HRV технологията води до значителни икономии на енергия и може да бъде свързана безпроблемно към системите за домашна автоматизация или сграден мениджмънт.

Siemens

Всеки интерфейс,
по всяко време и навсякъде
Винаги
достъпни
За най-висок
стаен комфорт
Чрез множество устройства, като смартфони, таблети, лаптопи, стайни модули и сензорни панели, крайният потребител има лесен и удобен достъп до домашната вентилация. Благодарение на облачната връзка, най-критичната и актуална информация за устройството е винаги достъпна. Лесният достъп и наличието на съответни данни позволяват на крайния потребител да получи максимален контрол над собствената си вентилационна система и следователно да постигне максимални нива на комфорт.

Преимущества за инсталатори

Чрез приложението ABT Go пускането в експлоатация е лесно и намалява необходимостта от обучение. Конфигурацията е лесна, отговаря на нуждите на клиента и при необходимост първоначалните й настройки могат да бъдат бързо възстановени. Устройствата между контролера и стайните прибори се разпознават автоматично чрез KNX PL – Link.

Приложенията ABT Site и ABT Go

Допълнителни характеристики и функционалности

– Осигуряване на оптимална и последователна работа във времето чрез   опцията за отдалечен сервиз и прозрачност;
– Възможност за предприемане на превантивни мерки по поддръжката, което води до редуциране на разходи
– Ранно разпознаване на действия, които е необходимо да бъдат предприети, благодарение на дистанционно наблюдение;
– Възможност за следене на преразхода чрез визуализация на тенденциите и предприемане на оптимални мерки;
– Сравнителен анализ, възможен чрез оперативния достъп до данните;
– Водене на дневник в облака;
– Откриване на механични повреди чрез Modbus комуникация или  аналогични сигнали;
– Електрически повреди, открити чрез BI сигнал;
– Отчитане на всички грешки в облака;
– В подкрепа на  енергийната стратегия на ЕС 2020;
– IP и Modbus комуникация.

Siemens България е част от Siemens AG – световен лидер в производството на надеждни и иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. Компанията е водещ доставчик на висококачествени технологии за индустрията, енергетиката, транспорта и инфраструктурата. Като надежден консултант, системен интегратор, доставчик на услуги и продукти, компанията помага за създаването на ефективна, безопасна и отговорна среда, а по този начин и за създаването на  перфектни места.

#CreatingPerfectPlaces

Техническа информация за пълната гама продукти може да намерите тук или като се свържете с нас: [email protected].

Вижте също...