Управление на здравословния вътрешен климат със Siemens

Siemens

Здравословен вътрешен климат и до 50% икономия на енергия

Днес прекарваме около 90% от времето си в затворени пространства. Затова сградната автоматизация играе съществена роля за поддържането на здравословен вътрешен климат. Тя се отличава с редица предимства, сред които  управление на:
– концентрацията на CO2;
влажността;
– концентрацията на VOC (VOC – Volatile Organic Compounds или ЛОС – летливи органични съединения,);
– концентрацията на фини прахови частици.

Сградната автоматизация има съществена роля и за:
– здравето на обитателите в дадена сграда, спомага за избягване на главоболие и дихателни проблеми чрез ограничаване на VOC;
– намаляване  на  отсъствията – до 70% по-малко случаи на настинки и грип при контролирана влажност 40 до 60% r.h.);
– повишаване продуктивността на обитателите.

Повишената концентрация на CO2 може да окаже неблагоприятен ефект върху когнитивните функции на работещите в офиса,  а стратегическото мислене и способността за вземане на решения да намалее с до 50% при 1400 ppm и до 90% при 2500 ppm.

Перфектният вътрешен климат не е нито прекалено сух, нито твърде влажен

Сухият въздух в помещенията създава оптимални условия за предаване на вируси

Кашлицата и кихането образуват  аерозол от пълни с вируси капчици. Сухият въздух създава оптимални условия за оцеляване на вирусите в тези капчици. Също така се създават условия капчиците да се свият до много малки размери, така че те остават във въздуха за много по-дълго време. В резултата на тези два ефекта вирусите се вдишват много по-лесно от други хора в близост до и на височината на кихащия, когато въздухът в помещението е сух.

През зимата външният въздух, който влиза  в сградите, е доста сух, а впоследствие  допълнително се изсушава от вътрешната отоплителна система. По  този начин се създава   благоприятна среда за разпространение на вируси, кашлица и хрема. Въпреки че настинките и грипът са  имат изразена сезонност, чрез мониторинг и управление на влажността болестите, респективно и отсъствията на служителите от работа, могат да бъдат минимизирани.

Влажността се измерва с мярката „относителна влажност“, която съотношение между количеството водна пара, намираща се във въздуха, и максималното количество водна пара, което въздухът може да поеме при една и съща температура на въздуха. (RH (r.h.) – relative humidity). През зимата RH може да падне под 30%, докато през лятото влажността обикновено е много по-висока, често над 70%. Чрез управление на RH между 40% и 60% предаването на настинки и грип може да бъде намалено до 70%.

Решения, приложения и специфични характеристики на продуктите на Siemens за постигане и управление на здравословен вътрешен климат.

Siemens

Symaro сензори на Siemens

Siemens

  Приложение 

Siemens

* Например с Room OptiControl

Начини за управление

Системата за сграден мениджмънт Desigo CCТМ позволява интеграция на всички системи в една сграда – отопление, вентилация, климатизация, стаен контрол, осветление, слънцезащита, електрозахранване, както и системи за пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника. Устройствата могат да бъдат интегрирани и в системата за домашна автоматизация SyncoTM living.

Siemens

Чрез функцията AirOptiControl се дава възможност за оптимизация на въздушните потоци, като по този начин се създават условия за работа в енергийно-ефективен режим на вентилационните и климатичните системи и се постига оптимален баланс между здравословен вътрешен климат и енергийна ефективност. AirOptiControl гарантира, че температурата, качеството на въздуха и границите на влажността не са надвишени, без да се прави компромис с комфорта на обитателите.

AirOptiControl поддържа  оптимална стайна температура и качество на въздуха и спестява до 50% енергия благодарение на иновативната  си концепция за управление. Подаването на въздух отвън  и отоплението/охлаждането му се моделира в зависимост от нуждите на помещенията.

Предимства на AirOptiControl:
пести енергия;
– редуцира разходите за поддръжка;
– гарантира енергийна ефективност клас А;
– възможност за адаптиране на топологията за неограничен брой стаи;
– управлява както климатичната инсталация, така и цялостното подаване на гореща / студена вода в помещенията.

AirOptiControl е най-ефективен в пространства, в които броят на обитателите е променлив, като например: офиси и зали за срещи, класни стаи, зали за тренировка, места за регистрация на летището, търговски центрове, ресторанти и др.

За повече информация: [email protected].

Вижте също...