Устройство на Tesla за съхранение на енергия в помощ на приливните електроцентрали


Системите за съхранение на енергия на Tesla често се използват при проекти за възобновяема енергия, тъй като производството на електроенергия от слънцето и вятъра е трудно да бъде прогнозирано. Технологията за съхранение на електроенергията спомага да се компенсират всякакви колебания в мрежата и спомага за постоянното й захранване. Положението при приливните електроцентрали е малко по-различно, защото изходната енергия може относително точно да бъде предвидена. Въпреки това има естествени колебания на приливите и потоците през деня. Поради това за първи път, на шотландското крайбрежие, системата за съхранение на енергия на Tesla е свързана към приливна електроцентрала. По този начин произведената електроенергия се подава константно към електическата мрежа, особено тогава, когато потреблението е най-голямо.

Самата електроцентрала не е на Tesla , а е реализирана от компанията Nova Innovations. Приливната електроцентрала има капацитет от 600 kW и е директно свързана с обществената електрическа мрежа.

.


Вижте също...