Устройство на Tesla за съхранение на енергия в помощ на приливните електроцентрали

Вижте също...