В Черна гора ще строят 100 мегаватова слънчева централа

Министерството на икономиката на Черна гора съобщи, че консорциумът, формиран от финландската компания Fortum и държавният енергиен доставчик EPGC, е спечелил търга за построяването на 100-мегаватова слънчева централа в страната.

Консорциумът е предложил най-добрите условия за новосъздадени работни места и за плащане на наема на земята, необходима за проекта, като същевременно осигурява необходимите технически и финансови възможности.

Консорциумът е предложил 0.33 евро за кв. м. за годишния лизинг и е обещал създаването на 226 работни места през периода на работа на централата. Той възнамерява да инвестира приблизително 178 млн. евро в проекта с мощност 100 MW, като местните фирми ще участват с около 20 млн. евро.

Черногорското правителство съобщи, че земята ще бъде отдадена под наем за 30 години. Общата площ на терена е 6 621 121 кв.м.

Слънчевата централа, разположена в най-южната и най-слънчевата част на страната, ще продава електроенергия на местната мрежа по дългосрочен договор.

След като бъде построено, съоръжението ще помогне на страната значително да увеличи квотата си за възобновяеми енергийни източници.

По-голямата част от потреблението на електроенергия в Черна гора понастоящем се покрива от 225 мегаватовата топлоцентрала „Плевля“ в северната част на страната и две големи водноелектрически централи в Перучица (307 MW) и Пива (363 мегавата).

Страната обаче използва само малък процент от водния си потенциал.


Вижте също...