pixel

В Лондон бяха избрани апартаментни абонатни станции на Данфосс

Индескън Корт, Лондон, Великобритания.

Енергийната ефективност бе ключовият фактор при строителството на Индескън Корт в Лондонския район Докландс, където два типа решения с апартаментни абонатни станции бяха инсталирани в 364 апартамента

Избрани бяха апартаментни абонатни станции на Данфосс като най-добрият и сигурен начин за постигане на максимална ефективност на децентрализираната отоплителна система на сградата.

За да се осигури възможност на обитателите на Индескън Корт да контролират и намаляват разходите си за ползваната от тях енергия, Данфосс обедини усилията си с дългосрочния си партньор SAV Systems за построяването на децентрализирана отоплителна система с индивидуални абонатни станции във всеки апартамент.

Използвани бяха версии на апартаментни абонатни станции за индиректно свързване (Termix VVX), които са снабдени с втори топлообменен модул, който действа като интерфейс между главния тръбопровод за подаване на гореща вода от централния котел и кръга в самия апартамент. По този начин се осигурява възможност за ефективно подаване на топлинна енергия от централния котел, като същевременно се поддържа състояние на „херметично затворена система“ във всеки отделен апартамент.

Резултатът е една високоефективна в енергийно отношение отоплителна система, която осигурява моментално производство на гореща вода при необходимост. Макар и без централен бойлер, не е необходимо апартаментните станции да съхраняват някакво количество вода, с което се свежда до минимум загубата на енергия и фактически се елиминира опасността от развитие на бактерии Легионела.

364 апартамента се снабдяват с отопление и гореща вода по един енергийно ефективен начин благодарение на инсталирането във всеки апартамент на абонатна станция на Данфосс, свързана към централен газов котел, който произвежда топлинната енергия за цялата децентрализирана енергийна система.

Може да харесате още...