pixel

В МРРБ се създава дирекция „ВиК”

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С тях се оптимизира структурата и числеността на административните звена във ведомството и се прецизират техните функционални характеристики.

В съответствие с един от основните приоритети на министерството за развитието на сектор „Водоснабдяване и канализация” и повишаване на качеството на ВиК услугите, във ведомството се създава нова дирекция – „Водоснабдяване и канализация”.

Предвижда се укрепване на административния капацитет на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, чрез увеличаване щатната й численост с 10 щатни бройки, необходими за назначаване на служители на длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми”. Възнаграждението на сътрудниците ще бъде финансирано изцяло от техническата помощ на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Министерството ще има и четвърти заместник-министър.

Всички структурни промени са в рамките на утвърдената численост на ведомството.

publics.bg

Може да харесате още...