В област Кюстендил ще получат помощ за отопление

Кюстендилска област ще получат помощ за отопление от дирекция „Социално подпомагане“. 6 109 лица и семейства от региона са одобрени за субсидии, след 7 429 заявления – декларации, подадени в дирекцията. 489 документи са в процес на обработване, а отказите са 831.

„Причината за отказите, най- често е заради висок доход. Дори да е с малко над определеният праг на дохода, няма да бъде отпусната такава помощ. Целевата помощ за отопление за сезон 2018-2019 г. е 74, 83 лв. Така всеки одобрен за помощ ще получи 374,15 лв. за 5-те зимни месеца. Средствата се изплащат наведнъж”, заяви директорът на дирекция „Социално подпомагане – Кюстендил, Радостина Васева.

Най-много подадени заявления и заповеди за отпускане са в Кюстендил – 3 084 и в Дупница са 1 343.

Молбите се подават по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2018 г. до 31 март 2019 г.

Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

1. При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство.
2. При отопление с твърдо гориво:
а) в пари на правоимащото лице или семейство.
б) на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявление – декларацията желание от страна на лицето или семейството.


Вижте също...