В полза на инсталаторите: употребата на зониращи табла DIM ErP за управление на отоплителни инсталации

Immergas DIM system

Хидравличният баланс на отоплителната система e ключов елемент за гарантиране на ефективната ѝ работа. Често дисбалансът води до излишно потребление на енергия и неадекватно покритие на изискванията от страна на системата и потребителя, както и ниски нива на комфорт. Хидравличният дисбаланс се дължи на липсата на устройства за управление на дебита на флуида и балансиращи вентили по сградните щрангове и разпределителни табла. Прилагането единствено на термостатични радиаторни вентили не поддържа правилния хидравличен баланс в системата за отопление и/или охлаждане.

Оборудването на една отоплителна система със съвременна балансираща арматура и интелигентни електронни помпи оказва значително влияние върху потреблението на енергия в сградата и цялостния топлинен комфорт. Тя ще работи оптимално при осигуряването на константен дебит и променлива температура на подаване от подстанцията, в корелация с външните климатични условия. Използваните помпи с променлива скорост имат по-ниска консумация на енергия и по-висока ефективност, в сравнение с тези с постоянна скорост.

Създадени от Immergas, за да облекчат работата на инсталатора, спестявайки време и средства, DIM ЕrP са готови за вграждане хидравлични зониращи табла за управление на отоплителни инсталации със зони с еднородни и/или смесени температурни режими. Таблата за хидравлично зониране DIM ErP са пълни комплекти, предназначени за разпределение на топлината на независимо контролирани отоплителни зони в системата, спрямо подаващите температури, а вграденият електронен зонов контролер позволява функция за термоклиматична компенсация, отделно на всяка една от зоните. Всеки модел зониращо табло се помещава в компактен естетически корпус (подобен на затворен шкаф), който лесно може да се инсталира под котела.

immergas

Как работи DIM ErP?

Когато една система съдържа първичен контур с топло- или студогенератор със собствена помпа, обслужваща модулацията на агрегата и вторичен контур с една или повече разпределителни помпи, могат да възникнат неблагоприятни условия в системата, при които помпите взаимодействат, създавайки необичайни вариации в дебита и налягането на контурите. DIM ЕrP позволява свързаните към него първичен и вторичен контур да бъдат хидравлично независими един от друг – потокът в единия контур не създава поток в другия, ако загубата на налягане в общата секция е незначителна.

В този случай дебитът в съответните контури  зависи изключително от характеристиките на дебита на помпите, предотвратявайки взаимно нежелано влияние, причинено от последователно свързване. Следователно, използването на зониращото табло DIM ErP означава, че потокът във вторичния контур циркулира само, когато съответната помпа е включена, което позволява на системата да отговаря на специфичните изисквания за натоварване по това време. Когато вторичната помпа е изключена, няма циркулация във вторичния контур – целият дебит, произведен от първичната помпа преминава през хидравлично зониращото табло.

Предаването на работни данни чрез BUS комуникация между зоните на DIM таблата и котела е гаранция за правилното поведение на топлогенератора, в съответствие с изискванията на всяка една от зоните и избягване на нежеланото му блокиране при отчетени неподходящи стойности на температурата на връщане към него.

Кога е необходимо използването на хидравлични зониращи табла DIM ErP?
– когато налично разполагаемият напор на циркулационната помпа на котела е по- нисък от хидравличното съпротивление на системата (например: при по-големи системи, стари системи, подово отопление, вентилаторни конвектори);
– за да се раздели инсталацията на зони, с необходимост от поддържане на подаващи температури и/или различни времеви графици, поддържащи комфортни и икономични температури в помещенията (например: сграда, разделена на сервизна и жилищна част);
– за да се раздели инсталацията на зони, за които се изискват различни температури на подаване (смесено подово и радиаторно отопление);
– за да се гарантира циркулация в кръговете за отопление/охлаждане при съвместни режими на зонови циркулационни помпи и производство на БГВ от топло-/студогенератори;
– за да бъдат елиминирани случаите от сработване на защитата на отоплителните котли; при смяна на режимите от отопление към производство на БГВ и обратно; при връщане на по-високи или по-ниски температури от очакваните от управлението на уреда;
– за да се осигури наличие на хидравличен сепаратор между помпата на котела и вторичните зонови помпи.

Immergas

Предимства:

Готова за вграждане – опростено оформление и дизайн – уникалният дизайн на DIM ErP значително опростява проектирането, инсталирането и контрола на отоплителните зони, тъй като всяка зона или контури на котела могат да бъдат планирани като отделен модул, без да е необходимо да се отчита ефектът му върху останалата част от системата. Отделната отоплителна зона работи независимо от всички останали. Когато помпата в определена зона или контур на котела е неактивна, водата не се движи в този контур, като това се постига без моторизирани вентили.

По-малко разходи – по-малкото части, опростен дизайн и по-лесно инсталиране значително намаляват времето и разходите за монтаж.

Автоматично се обслужват различни дебити – допълнително предимство на независимостта на всеки контур е, че могат да се определят различни скорости на потока, без да се създават конфликти, при условие че основната помпа е оразмерена така, че да обслужва общия дебит.

Комфорт – използването на хидравлични зониращи табла DIM позволява независим контрол на различни зони на отопление/охлаждане, използващи външна температурна сонда и модулационен термостат. Наличието на двете устройства във всеки един зониран кръг е предпоставка за оптимизирана функция на термоклиматична компенсация спрямо промените на външната температура. По този начин се гарантира постигането на желаната температура в различни помещения, с оптимален енергиен разход.

Ефективно управление – контролер с възможност за управление на времето и използване на независима външна температурна сонда като опция.

Лесен монтаж – благодарение на компактните си размери и специално конструиран дизайн, таблото е готово за вграждане и лесно може да се монтира на различни места в жилището.

Икономична работа – енергоспестяващи, електронно управлявани помпи с висока ефективност.

Универсалност – таблото е приложимо с всеки газов котел Immergas с BUS комуникация. За пълен контрол на отоплителните зони, използвайте стайни термостати оn/оff (напр. Tybox) или модулационните решения чрез CAR V2 в количество, равно на броя на отоплителните зони.

DIM

Фиг. 1 Пример за паралелно свързване на два DIM комплекта – с директни зони – фиксирано ΔT чрез използване на функцията на котела.

Amax

Фиг. 2 Пример за последователно свързване на DIM с 3 директни зони и DIM с една директна и две смесени зони.

Фиг. 3 Примерен модел на инсталиране на DIM H-2LT – 1-на зона с радиаторно отопление и 2-ве зони подово отопление.

Легенда:
S20 – Термостат за зона радиаторно отопление;
S20-1 – Термостат за 1-ва зона подово отопление;
S20-2 – Термостат за 1-ра зона подово отопление;

1 – Външна сонда (опция);
2 – Котел;
3 – Термостат CARV2 (опция);
4 – Високотемпературна зона подаваща линия;
5 – Зона 2 нискотемпературна подаваща линия;
6 – Зона 1 нискотемпературна подаваща линия;
7 – Зона 2 нискотемпературна връщаща линия;
8 – Зона 1 нискотемпературна връщаща линия;
9 – Високотемпературна зона връщаща линия.

Ключови характеристики:

Комплектите DIM ErP  са подходящи за управление на отоплителни системи, разделени в различни зони, отоплителни системи, използващи системи с висока/ниска температура и отопление с големи дебити.

– налични 5 модела;
– стандартно монтиран хидравличен сепаратор;
– енергоспестяващи, благодарение на електронни помпи с ниска консумация;
– възвратен клапан за всяка от зоните зоните;
– терморегулационно управление на всяка една от зоните чрез термостат, външна температурна сонда;
– възможност за параметриране на всеки един смесителен кръг в два режима от 25-50°C или от 35 до 75°C;
– корелация по външна температура на всеки един от смесителните кръгове при наличие на сонда за външна температура;
– BUS комуникация с управлението на котел Immergas;
– инсталационно табло подготвено и за вграждане в стена;
– каскадно, последователно или паралелно свързване до 4 табла към един котел.

Технически данни Мерна ед. DIM 2 zone DIM 3 zone DIM A-BT DIM A-2 BT
Максимално работно налягане bar 3 3 3 3
Максимална работна температура °C 90 90 90 90
Диапазон на контрол на температурата в зоната с ниска температура – мин. °C 35
Диапазон на контрол на температурата в зоната с ниска температура за макс. °C 55 MAM 75
Температура за активиране на защитния термостат на нискотемпературната зона °C 55 55
Воден капацитет l 1,3 1,7 1,5 1,9
Наличен напор при дебит 1000 I / h (директна зона) kPa (m H2O) 31,40 (3,20) 31,40 (3,20) 31,40 (3,20) 29,20 (2,98)
Наличен напор при дебит 1000 I / h (зона със специален вентил) kPa (m H2O) 30,30 (3,10) 30,30 (3,10)
Тегло на празно устройство kg 17,3 19,8 19,7 23,2
Тегло на пълно устройство kg 28,6 21,5 21,2 25,1
Електрическо захранване V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Максимална консумация на ток A 0,62 0,95 0,62 0,95
Инсталирана електрическа мощност W 100 135 100 135
Консимация на енергия в режим на готовност W 1,2 1,2 1,2 1,2
Степен на електрическа защита IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D
Максимално разстояние от котела m 15 15 15 15

Зониращите табла DIM ErP са налични и във версии за термопомпени и хибридни инсталации. За повече информация можете да се свържете с фирма Амакс Газ, официален представител и сервиз на Immergas за България.


Амакс Газ, 1261 Мрамор, София-град, ул. „Васил Левски“ 148
тел.: 02 902 46 71, [email protected]www.amaxgas.com.

Може да харесате още...