pixel

В рамките на проект H2Direkt стартира захранването с водород

Vaillant

На 14 септември в град Хохенварт, Бавария, стартира изследователският проект H2Direkt. Клиентите в тестовата зона ще се отопляват в продължение на 18 месеца със 100 % водород. 

Пилотният проект за отопление с водород H2Direkt бележи решителен напредък. Домакинствата в тестовата зона са подписали договори за доставка на топлинна енергия от 100 % водород (H2). Това беше обявено от мрежата на общинските доставчици на енергийни и водни услуги Thüga в средата на януари 2023 г.  Доставчик на водородните кондензни котли е компанията Vaillant. H2Direkt е част от водещия проект TransHyDE на Федералното министерство на образованието и науката. Изследователският проект показва как съществуващите инфраструктури могат да се използват за възобновяеми газове.

В рамките на изследователския проект H2Direkt, Thüga и Energie Südbayern (ESB), заедно с Energienetze Bayern, преустройват съществуващ участък от газопреносната мрежа в Маркт Хоенварт (близо до Инголщат) на 100 % водород. Десет домакинства в района на селището Ам Кершберг II и една промишлена зона ще се отопляват с водород от отоплителния период 2023/2024 г. първоначално за период от около 18 месеца. Съответните договори между ESB и клиентите вече са подписани.

“Така достигнахме до важен етап. Откритостта и интересът на нашите клиенти към темата за водорода в отоплителния сектор са в основата на нашето тясно сътрудничество”, обяснява Матиас Щирщорфер от Energienetze Bayern, който координира в H2Direkt работата с участващите домакинства. “Радваме се, че сме намерили пионери с отворено съзнание по отношение на водорода. Заедно с нас те демонстрират, че климатично неутралното топлоснабдяване с водород в съществуващите газови мрежи работи.” Мениджърът по иновациите на Thüga Беатрис Англейс добавя: “Нашият сигнал към политиците е, че ефективният преход към нова топлинна енергия и сигурността на доставките са осъществими, ако използваме съществуващата инфраструктура за възобновяеми газове. Понастоящем в тази страна няма подобен проект. Ние създаваме проект за топлоснабдяване в цяла Германия.”

Монтират се водородни кондензни котли

Преминаването на мрежата към работа с чист водород изисква само няколко конструктивни мерки по компонентите й. В домакинствата отоплителните системи ще бъдат заменени с най-съвременни водородни кондензни котли. Тук Vaillant подпомага иновационния проект и доставя кондензни котли, които могат да работят на 100% с водород. “През последните четири години Vaillant разработи водороден кондензен котел, който сега е сертифициран за проекта H2Direkt и се използва при съвместните полеви тестове. Сигурни сме, че в близко бъдеще H2 технологиите ще се наложат в строителния сектор и така ще бъдат още една основа за климатично неутралното топлоснабдяване. Технологията вече е разработена. Полевите тестове като този в рамките на H2Direkt са в основата на законодателството за бъдещи, щадящи климата енергийни доставки”, подчертава Александър Шух, ръководител на отдела за сътрудничество с асоциациите и отговорник за всички германски проекти на Vaillant в областта на водорода. Техническите условия на място и съществуващите инсталации вече са регистрирани. Следващата стъпка включва детайлно планиране на преустройството на мрежата. Пускането в експлоатация на местната мрежа и вътрешните инсталации за работа с водород в съответствие с нормативната уредба ще бъде извършено от експертите на германската Асоциация за газова и водна промишленост – DVGW.

Снимка: Vaillant

Може да харесате още...