В Швейцария се изгражда най-голямото в света съоръжение за производство на газ от електроенергия

PtG 3

Швейцарското енергийно дружество Limeco изгражда съвместно с дъщерните компании на Viessmann microbEnergy и Schmack Biogas най-голямото в света съоръжение, което ще използва микробиологическото преобразуване на водород в метан. Технологията е разработена и доведена до техническа зрялост от microbEnergy. Доставчик на технологията за електролизата е Siemens.

Limeco стартира проекта в хода на изпълнението на енергийната стратегия на Швейцария до 2050 г., която поставя акцент върху постепенния отказ от ядрената енергия, намаляването на емисиите на парникови газове и разширяване използването на възобновяеми енергийни източници като слънчева или вятърна енергия. За Патрик Фойси, управляващ директор на Limeco, Power-to-gas технологията (PtG; производство на газ от електроенергия) е ключът към една природосъобразна енергийна концепция за региона: „Ние се стремим към по-чисто бъдеще всеки ден. Благодарение на електроенергията от изгарянето на отпадъци и отпадния газ от нашата пречиствателна станция, ние осигуряваме двата най-важни компонента за PtG процеса, при това на едно място. Ето защо има смисъл първата хибридна централа в Швейцария да бъде точно тук, в Дийтикон.“

Стартът на проекта е планиран за пролетта на 2020 г., а една година по-късно се очаква съоръжението да бъде въведено в експлоатация. Schmack Biogas отговаря за строителните дейности. Изгарянето на възобновяеми газове вместо гориво ще намали емисиите на CO2 с 4000–5000 тона годишно, което е еквивалентно на потреблението на около 2000 домакинства.