Вакуум-помпите Busch са надеждни, компактни, лесни за поддръжка и с висока енергоефективност

С възстановяване на българската икономика и стремежът й да покрива всички европейски стандарти не може да не се сблъскаме с все по-широкото навлизане на вакуума в съвременните инсталации. Както сами виждаме, силата на българското производство е най-вече в леката промишленост: хранително-вкусовата, химическата, текстилната, печатарската, фармацевтичната и др. Във всички тези съвременни производства има присъствие на вакуумни инсталации, било за пакетиране, било за транспортиране или директно в самите процеси. Разбира се това не означава, че вакуума не присъства в приватизираните големи предприятия у нас, но възстановяването на големите вакуумни стопанства там ще бъде по-продължителен процес.

В тази връзка, говорейки за вакуума, не може да не споменем основните агрегати, които го създават, а именно вакуум-помпите. Най-масово разпространени и навлизащи в България са вакуум-помпите на европейския лидер на вакуум-помпи и системи, немската фирма BUSCH. Продуктите произвеждани от BUSCH са предназначени за създаване и поддържане на индустриален /груб и фин/ вакуум. Помпите намират приложение в хранително-вкусовата, химическата, фармацевтичната, металургичната, стъкларската, дървопреработвателната и текстилната промишленост. Освен това помпите на BUSCH се използват като елементи от модулни системи в медицината, печатарството, в производството на поточни линии и електронни модули, в рафинерийте и др. Вакуум-помпите с марката BUSCH са надеждни, компактни, лесни за поддръжка и с висока енергоефективност. Те отговарят на всички изисквания за работа в български условия и са сертифицирани по ISO 9001:2000.

Бихме искали да представим на Вашето внимание някои от основните видове вакуум-помпи, намиращи широко приложение в различни сфери на индустрията

Едни от най-разпространените като приложение са турбинно-маслените вакуум-помпи от серията R5. Тези вакуум-помпи са предназначени за създаване на пределен вакуум: 0,1 – 20 mbar при дебити от 4 до 1 600 m3/h, поради които те са много по-ефективни и широко приложими в индустрията, където е необходим непрекъснат производствен процес. Имат възможност за работа с флуид с високо съдържание на водни пари /специална версия R5 – Aqua/ или работа с флуид с високо съдържание на кислород /специална версия R5 – Oxigen/.

Турбинно-маслените вакуум-помпи отговарят на високи стандарти. Двигателят им е свързан към помпата директно или с помоща на куплунг. Входът им е снабден с възвратен клапан, за да избегне падането на вакуума при спиране на помпата. Помпите от тази серия са лесни за сервизиране, а поддръжката им се свежда до за смяна на маслото и филтри на обичайните интервали – около 2000 работни часа. Безопасни са за околната среда поради факта, че са с въздушно охлаждане, маслото циркулира във вътрешността на помпата и замърсения въздух се очиства с помощта на стандартен маслен филтър. При тези помпи нивото на шума и вибрациите е ниско.

Намират широко приложение в индустрията – хранително-вкусова, металургична, опаковъчна, текстилна, печатарска, микроелектроника, дървообработваща; медицина и др.

Други много използвани са сухите, палцови вакуум-помпи от серията Mink. Тези помпи са сухи, специално разработени за индустриални приложения, в които са необходими постоянен вакуум, голям дебит и напълно сух процес на компресия на газовете, тъй като помпите работят безконтактно, процеса на компресия на газовете не се нуждае нито от масло, нито от вода. Именно поради тази причина те не се нуждаят от поддръжка. Много високоефективни вакуум-помпи. Дебит: 50 – 500 m3/h, пределен вакуум или налягане: 20 mbar – 2 bar. Помпите от тази серия се характеризират с малък пусков момент и високо К.П.Д. Честотата, обема на потока и диференциалното налягане са регулируеми, което ги прави помпи с голямо практическо приложение, напр. в печатарска промишленост, при производство на безалкохолни напитки, керамични и пластмасови изделия, в екологични технологии, при пневматични задвижвания, пренасяне на материали и др.

Различен вид вакуум-помпи са помпите с воден пръстен от серията Dolphin. Работният им флуид е смес от вода и въздух. Намират приложение в продължителни индустриални процеси, където е необходимо отвеждане на влажни газове и пари. Дебит: 30 – 5000 m3/h, пределен вакуум: 33 mbar. Голямото разнообразие на размери и модели ги прави приложими практически навсякъде. Те са здрави, с доказано надеждна конструкция, не изискват поддръжка. Основните им приложения са в производство на храни и безалкохолни напитки, в химическата, фармацевтичната, текстилната промишлености, при производството на пластмасови, хартиени изделия и др.

Много ефективни вакуум-помпи за отвеждане на газове и изпарения са така наречените Roots – помпи от сериите Panda и Puma. Техните параметри са забележителни – дебит: 250 – 8000 m3/h, диференциално налягане: ∆p max – 80 mbar. Тези вакуум-помпи имат голям работен обем на изтласкване с ниско налягане на входа. Вграденият байпасен вентил позволява продължителна работа срещу атмосферата /Panda/. Те са екологосъобразни поради въздушното си охлаждане, ниското ниво на шум и сухия процес на компресия на газовете (без масло). Те са много икономични помпи. Могат да се използват в система с маслени помпи за постигане на дълбок вакуум, напр. с R5. Стандартната вакуум-система на фирма BUSCH, в която се използват помпи от серията Panda и R5, се нарича Combi. Поради разнообразието на моделите на Panda и на различните допълнителни помпи в системата, са възможни много комбинации за разнообразни приложения за дебити от 265 – 2 600 m3/h. Използват се в химическата и фармацевтичната промишленост, металургията, за производство на електронни компоненти, транспортни и повдигащи механизми, вакуумиране, лабораторни цели и др.

Вакуум-помпи, подходящи за сухи промишлени процеси, т.е. не се допуска употребата на масло, са сухите турбинни помпи от серията Seco.Те са със самосмазващи се графитни лопатки, което удължава живота на помпите. Помпите Seco са много икономични, не се нуждаят от масло – това ги прави екологосъобразни. Поради добрите си параметри: дебит: 3 – 250 m3/h и пределен вакуум: 100 – 2500 mbar, както и поради компактната си и проста конструкция, намират широко приложение за медицински и лабораторни цели, пакетиране, печатарска, текстилна и дървообработваща индустрии, пневмотранспортиране, производство на електронни елементи и др.

Налична е още във вариант като вакуум-помпа за създаване на налягане за изсмукване и издухване на въздух в печатарската промишленост като модификация Seco Print.

Сред вакуум-помпите съществуват и помпи за универсално приложение както за вакуум, така и за налягане. Подходящи за медицински цели, лаборатории, производство на хартия, печатарска и стъкларската промишленост транспортни ленти, пневмо-задвижвания и др. са въздуходувките от серията Samos. Тези помпи са здрави и надеждни, не изискват поддръжка заради неизискващите допълнително смазване елементи, охлаждащият се от вентилатор двигател и безконтактния импелер. Използват се за компресиране на въздух без пулсации. Могат да бъдат инсталирани хоризонтално или вертикално. Икономични и безшумни помпи с дебит: 40 – 1100 m3/h и диференциално налягане: ∆p max – 390 mbar. Samos са едностъпални /версия D0/ – с един импелер и двустъпални /версия D2/ – с два отделни импелера за постигане на по-високо диференциално налягане. Тази серия вакуум-помпи са сертифицирани по ATEX за работа в потенциална взривоопасна среда. Стандартно двигателите им са със защита IP55.

За създаването на фин вакуум фирма BUSCH е създала специално серията Fossa – високоефективни спирални помпи за фин вакуум при ниска консумация на енергия. Тази серия създава вакуум без да използва масло за смазване нито на задвижките, нито за уплътненията. Компресирането на въздуха е безконтактно, което не води практически до износване и няма нужда от поддръжка. Конструкцията им е сравнително проста, с въздушно охлаждане, леки, компактни, безшумни, без вибрации. Параметрите им са изключително добри: 9 – 30 m3/h (50 Hz) , 0,01 – 0,075 hPa (mbar) и намират своето приложение за откриване на течове от хелий, в спектометри, за лабораторни цели, в микроскопи, вакуумни системи, изследователска апаратура и др.

Разбира се, това не са всички вакуум-помпи, разработени и предлагани от BUSCH. Възможно е проектирането и изграждането различни системи съобразно конкретните нужди на клиента, с различни като модел и конструкция вакуумни помпи.

Вижте също...