Вакуумно-тръбни колектори Sunsystem VTC

SUNSYSTEM VTC

Технологията Heat Pipe, отличните изолационни характеристики на вакуума и максимално улавяне на слънчевата радиация ги прави рентабилно решение за всяка соларна инсталация.

Модели:
SUNSYSTEM VTC 15 
брой тръби 15, площ: 2,36 m²;
SUNSYSTEM VTC 20 
брой тръби 20, площ: 3,11 m²;
SUNSYSTEM VTC 30 
брой тръби 30, площ: 4,55 m².

Видове монтаж:
Вакуумно-тръбният колектор се монтира върху стойка за равен покрив, наклонен покрив или фасада.

Естетичен дизайн. Висока ефективност. Некорозиращи и устойчиви материали. Дълъг експлоатационен живот.

SUNSYSTEM VTC

– Вакуумни тръби от термозакалено боросиликатно стъкло.
– Селективно покритие за ефективно абсорбиране на слънчевата светлина.
– Топлопроводими пластини, устойчиви при високи температури на стагнация.
– Медни топлоносещи тръби тип Heat Pipe TU 1.
– Тръбната система е произведена с минимален брой заварки за безупречна херметичност и намаляване възможността за натрупване на отлагания.
– Двата извода на събирателната тръба (колектор) могат да бъдат свързани като вход или изход топлоносител в произволна посока.
– Температурен датчик с възможност за монтиране отляво или отдясно, в зависимост от положението на изход топлоносител.
– Високоефективна изолация на събирателния колектор.
– Монтаж върху равен, наклонен покрив или фасада.
– Лесен транспорт, монтаж и поддръжка.
– Вакуумните колектори продължават да функционират при една или повече счупени тръби.

SUNSYSTEM VTC

– Възможност за свързване на няколко колектора SUNSYSTEM VTC.
– Устойчивост на вятър, градушка, сняг и запрашеност.

Устройство на вакуумно-тръбен колектор SUNSYSTEM VTC

1. Събирателен колектор;
2. Високоефективна изолация;
3. Медна събирателна тръба;
4. Вакуумна тръба от термозакалено стъкло и селективно покритие;
5. Топлоносещи тръби тип Heat pipe TU 1;
6. Вход /Изход;
7. Гнездо за датчик;
8. Държач за вакуумната тръба.

Технически параметри.

Приложение на вакуумно-тръбен колектор SUNSYSTEM VTC

Примерна схема за свързване на соларен вакуумно-тръбен колектор SUNSYSTEM VTC със соларен бойлер SUNSYSTEM SON, буферен съд SUNSYSTEM Р, котел BURNiT* и трипътен вентил.

SUNSYSTEM VTC

Легенда:
1- Отоплителна инсталация;
2 – Котел BURNiT;
3 – Термостатичен вентил, осигуряващ температура на входящата вода ≥65°C;
4 – Соларен бойлер SON;
5 – Буферен съд Р;
6 – Соларен колектор VTC.

Внимание! Схемата е примерна.
Препоръчваме свързването на Вашата инсталация да се извърши от оторизиран за целта специалист /сервиз.

За контакти и повече информация.


Вижте също...