pixel

ВАС потвърди 62 хил. лв. глоба за ”Топлофикация София”

ВАС потвърди санкция в размер 61 881 лв. на Топлофикация София ЕАД, наложена от КЗК за злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от комисията.

Проучването на комисията установи нарушение на Закона за защита на конкуренцията, при което топлопреносното дружество е налагало необосновани цени на дружествата, извършващи дялово разпределение на топлинна енергия. В резултат на това те са били поставени в неравностойно положение.

От направения икономически и правен анализ комисията установила, че налагането от страна на Топлофикация София ЕАД на еднакви цени на всички фирми за дялово разпределение за минималния пакет на услугата премахва ценовата конкуренция и засяга благосъстоянието на потребителите.

В своето решение Върховният административен съд изцяло споделя констатациите на комисията.

От съда припомнят, че всеки човек или фирма, на които са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

dir.bg

Може да харесате още...