Въздухоотоплителни апарати на италианската фирма Tecnoclima

Диамантена мина в Русия

Калория, като дългогодишен представител на италианския производител Tecnoclima, представя богатата продуктова гама от предлагани съоръжения с широк спектър на приложение.

Специални решения от Tecnoclima, реализирани по света

Диамантена мина в Русия

Най-голямата диамантена мина в света – “МИР” в Русия. Вентилационна и отоплителна инсталации с обща мощност 100 000 kW. Обработка на 100% пресен въздух при външна температура от – 60°С. Решено е отоплението с 90 отделни отоплителни секции серия – SC, работещи при екстремните условия от – 60°С, съобразени с Руските норми за минно дело.

Завод Ferrary Scaglietti – Италия

Историческият завод Ferrary Scaglietti в Италия

Отоплителна и климатична инсталации с обща мощност 7 000 kW. Обработка на 100% пресен въздух в цялата инсталация, съчетано с ниски нива на шум. Решението е направено с 24 броя независими покривни газови централи CF-GAS.

Завод Siemens в Германия

Отопление, климатизация и вентилация на производствената част. Инсталацията е съобразена със стриктните норми в Германия за качеството на въздуха в зоните.

Отоплителна, вентилационна и климатична инсталации  с обща мощност – 4 000 kW. Решението е направено с 38 автономни покривни газови централи CF-GAS. Окомплектовани с високоефективни въздушни филтри клас F7 предоставят идеални условия за труд в климатизираните помещения.

Завод за Сушени плодове и зеленчуци – Беларус

Специална система за сушене на плодове и зеленчуци с въздух с висока температура над 100°С. Системата е серия Energy с модулираща горелка и топлообменник от неръждаема стомана, съобразена със сертификационната система ЕАС с обща мощност – 1 170 kW.

Спортен комплекс във Франция

Реализирано отопление, вентилация и климатизация с обща мощност 260 kW. Две автономни покривни централи серия CF-GAS, обработващи въздух с температура над 40°С и относителна влажност 40%.

Ферма за зърно – Франция

Сушилна инсталация за зърно използваща горещ въздух 55°С. Реализирана е чрез 10 броя кондензационни апарата от серия Energy. Система с изключително чист въздух и висок свободен разполагаем напор на вентилатора 2 000 Ра. Система за сушене на зърно  с мощност 1 300 kW.

Дизайнер Outlet Център – Италия

160 отделни обекта с индивидуална система. Вентилация, климатизация и отопление с автономни централи за обработка на въздуха. Обща мощност от 10 000 kW. Използвани са 160 roof-top централи KLIMAXs.

За отоплението и климатизацията се разчита на термопомпеният агрегат и газовата камера за постигане на зададените параметри. Автономно решение за всеки индивидуален магазин.

Индустриална мултитунелна оранжерия – Мексико

Инсталирана мощност 40 MW. Изпозвани са 116 кондензни отоплители серия TC-DF с модулиращи горелки, работещи на пропан-бутан. Гъвкава система с малки локални загуби на енергия.

Птицеферма в Египет

Индиректно отопление с мощност 88 500 kW. Използвани са 450 отделни въздухоотоплители на дизел от серията ТС окомплектовани с двустепенни горелки. Системата не изгаря кислорода в помещенията при птиците и създава по-добри условия за тях.

Газови въздухоотоплители за птицеферми Supercikki

Специализирани съоръжения за отопление на ферми за отглеждане на птици. Специалната атмосферна безпрахова горелка достига до изключителната ефективност от 100% независимо дали се използва метан или LPG. Компактен размер и гъвкавост при използване. Оптимален въздушен дебит за отглеждане на птици.

Газови въздухоотоплители за свинеферми Piggy

Специализирани съоръжения за отопление на ферми за отглеждане на прасета. Специалната атмосферна безпрахова горелка достига до изключителната ефективност от 100% независимо дали се използва метан или LPG. Специална корозиоустойчива външна облицовка от неръждаема стомана. Влагоустойчивост на съоръженията – IP44.

Газови въздухоотоплители за отопление на оранжерии и разсадници Agri

Специализирани съоръжения за отопление на оранжерии и разсадници. Могат да се поръчат във вертикално или хоризонтално изпълнение, в зависимост от височината и предназначението на помещенията. Предвидени са за работа с газова или нафтова горелка. Топлообменникът е изработен от висококачествена неръждаема стомана. На разположение са 7 типоразмера за реализиране на различни отоплителни решения.

С многообразието на продукти производителя може да предложи технологично решение и да посрещне посрещануждите на всеки клиент за правилен избор на горивна техника и съоръжения с битово или индустриално приложение. Специалисти предлагат всички възможни варианти за избор и техническо осигуряване според индивидуалните нужди, като най-добрата инвестиция за клиента.

За контакти и повече информация – Калория.

Може да харесате още...