pixel

Вдъхнете нов живот на Вашата сграда

EvoFlat

При растящите цени на енергията и повишаването на стремежа към комфорт и по-добро управление на жилищните пространства, изискванията към  отоплителните системи чувствително нарастват.

В Данфосс осъзнаваме важността на тези въпроси и модернизирахме напълно начина, по който се осъществява, доставя и регулира битовото отопление и производството на гореща вода.

Нашата нова поредица от оригинални отоплителни решения е важна крачка напред в подпомагане стремежа на клиентите за снижаване на разходите и намаляване на въглеродните емисии.

Предимството на децентрализацията

Обикновено сградите разчитат на неефективни, скъпи и лишени от гъвкавост централни отоплителни системи за производство на битова гореща вода и климатизация.

Беше доказано обаче, че децентрализираните отоплителни системи предлагат по-добра алтернатива, защото осигуряват по-рентабилен начин на работа при по-дълъг експлоатационен живот на системите, по-малка необходимост от обслужване и по-ниски  въглеродни емисии, в резултат на което се постига по-бърза и по-сигурна възвръщаемост на инвестициите.

EvoFlat

Децентрализираната отоплителна система включва топлоизточник и апартаментна станция за всеки апартамент. Топлинният източник може да бъде топлофикация, котел или комбинация с ВЕИ. Системата остава все така ефективна, независимо от евентуални промени и осъвременявания на топлоподаването към сградата.

За да можете да се възползвате максимално от тези преимущества и да ги превърнете в осезателна изгода за Вас, ние създадохме решението EvoFlat.

EvoFlat – естественият избор

EvoFlat на Данфосс е цялостно решение за производство на битова гореща вода и отопление в апартаменти и многофамилни жилищни блокове, при което се използва децентрализирана отоплителна мрежа.

Абонатните станции се доставят с всички необходими компоненти и инсталирането им е бързо и лесно.

Системата може да се захранва от всякакви видове топлинни източници – газови котли, топлофикация и ВЕИ.

Станциите EvoFlat осигуряват отопление и битовата гореща вода на проточен принцип, регулиране на диференциалното налягане в системата за отопление и БГВ с цялостно измерване на потреблението на енергия.

За потребителя това означава индивидуално управление на отоплението, по-голям комфорт и – което е от решаващо значение – възможност да контролира  количеството енергия, която използва  и плаща.

Техника от ново поколение

EvoFlat осигурява максимален комфорт и контрол при минимални разходи. За да постигнем това, ние съчетахме дългогодишния си инженерингов опит с най-новите технологии и създадохме най-ефективната система с апартаментни абонатни станции, предлагана на пазара.

EvoFlat

Изключителният ѝ коефициент на полезно действие се дължи в най-голяма степен на качествените компоненти, от които е изградена системата EvoFlat. Използваме само компоненти, проектирани и изработени от Данфосс, за да гарантираме, че ще бъдат постигнати възможно най-добрите резултати, надеждност и възвръщаемост на инвестициите.

За повече информация, моля да се свържете
с
търговския офис на Данфосс в България,
тел. +359 2 942 49 16.

Може да харесате още...