pixel

Вече може да се кандидатства за помощ за соларни панели

solar systems

Кандидатите могат да подават своите документи до 10 ноември 2023 г.

Отворена е процедурата, чрез която домакинствата могат да кандидатстват за финансиране на фотоволтаични панели. След известно затишие, този важен за обществото въпрос отново е на дневен ред.

След окончателното одобрение от Европейската комисия, Министерството на енергетиката започва набирането на проекти за кандидатстване по процедурата за изграждане на фотоволтаични системи от страна на българските домакинства. Изпълнението на процедурата „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост има за цел да увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата.

По нея се предоставя безвъзмездно финансиране за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване, както и на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия.

Около 23 000 – 25 000 лв. струва изграждането на фотоволтаична инсталация с мощност от 10 kWp. Цената на такава система може да варира в зависимост от редица фактори, като например: вида на самите фотоволтаични панели и инвертори, вида на покривната конструкция, местоположението на имота и т.н.

За да получи финансиране даден проект, той трябва да се отнася за жилище, където е постоянният адрес на кандидата. В него е необходимо да се използва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).

Общият размер на инвестицията е 240 млн. лв. – 140 млн. лв. за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 100 млн. лв. национално и частно съфинансиране. На първия етап от реализацията ще бъдат разпределени 80 млн. лв. Доставката и монтажът на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване могат да бъдат финансирани по тази процедура изцяло, но с не повече от 1960.83 лв. Фотоволтаичните системи с мощност до 10 kWp се финансират до 70%, но не повече от 15 хил. лв.

Кандидатите могат да подават своите документи до 10 ноември 2023 г., след което проектите ще бъдат класирани.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване на предложенията чрез информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост ИСУН 2020, чрез модула Е-кандидатстване на следния интернет адрес.

Може да харесате още...