pixel

Velux преминава към соларна енергия

Baywa r.e.

Baywa r.e. изгражда два нови соларни парка в Испания. Компанията е получила поръчката от производителя на покривни прозорци Velux, който иска да прехвърли до 2024 г. цялото си електрозахранване към възобновяеми енергийни източници.

167 гигаватчаса годишно

Двете централи ще доставят 167 гигаватчаса електроенергия всяка година. 80% от генерираната електроенергия е достатъчна за постигане на целите на Velux. Baywa r.e. подава останалата електроенергия към мрежата.

Освен това Velux иска да компенсира историческите емисии от основаването на компанията през 1941 г. до 2041 г. чрез проекти за опазване на горите, осъществявани съвместно с WWF. Използването на земята също е във фокуса на вниманието. Затова 10% от соларния парк в Алхендин, община само на няколко километра южно от Гранада, ще бъдат изградени като агрофотоволтаична система. Това дава възможност за отглеждане на култури между отделните редове с модули.

За целта тази част от инсталацията е проектирана с по-високи модули, разположени на по-голямо разстояние един от друг. Това позволява на селскостопанските машини да се движат между редовете. Освен това соларните модули са интегрирани в система за управление на водата. Чрез тях се събира дъждовна вода, което ще помогне на земеделците да се справят с рискове от изменението на климата и сушата в един много сух район.

Компанията е представена на българския пазар от Velux България.

Снимки: Baywa r.e.

Може да харесате още...