pixel

Вентилационна и климатична система пести пространство и осигурява икономии в логистичните халета

Air-Injector

Що се отнася до проектирането на вентилационни и климатични системи за логистични халета, винаги се прилагат основните принципи на термодинамиката – независимо от специфичните изисквания за температурата в халетата. Тези принципи влияят върху проектирането на вентилационната система, но също оказват влияние върху експлоатационните разходи. Добре проектираната система спестява много разходи.

Например, особено важно е да се вземе под внимание стратификацията на въздуха по височина в халетата. Вертикалният температурен градиент трябва да бъде контролиран и да се поддържат минимални топлинни загуби. Най-често тези загуби са през покрива, където се задържа много висока температура, при използване на конвенционални вентилационни системи. Един от начините да намалите загубите е да съсредоточите температурата в работната зона, без да се позволява на топлия въздух да се задържа високо над покрива със значително по-висока температура от работната зона. Това може да стане възможно единствено с правилно вертикално стратифициране на въздуха.

Air-InjectorПредимства на въздушния инжектор – Air-Injector®

Въздухоразпределителите си имат специфични свойства, а тези на патентования Air-Injector® от Hoval гарантират, че въздухът в логистичните халета ще се разпределя точно според изискванията.

Спазване на минималните допустими температури (особено през зимния режим)

Понякога стоките, които се съхраняват, имат минимални изисквания за температура, например, стоки от хранителната промишленост като шоколад и други, но дори и да няма такива изисквания и в склада да се съхравяна подукция, която търпи и по-ниски температури на съхранение, е добре да се фиксира минимална температура, която да осигури на системата предпазване от замръзване. Това е важно не само за съхраняватата продукция, но и за хората, работещи в склада, както и за инсталираните в нея отоплителни и други сградни системи. Обикновено минималната температура, която поддържат в складове, без специфични изисквания е около 8 до 16°С. Това може да се осигури, чрез покривните апарати RoofVent и TopVent, които следят температурата в халето чрез монтираните в него датчици за температура и автоматично поддържат минимална мощност, която да осигури желания диапазон на температурата. Важен фактор е и височината на халето, тъй като температурата на по-високите рафтове в халето е по-висока. Обикновено чрез системите на Hoval и патентования въздушен разпредел Air-Injector®, с който са оборудвани всички покривни апарати, тази разлика е само 1°С на всеки 10 метра.

Ако например се фиксира температура в работната зона 8°С, то на 10-тия метър в халето температурата ще е 10°С, на 20-тия 11°С. Това трябва да се вземе предвид, за да не се превиши температурата по високите рафтове и в същото време да не е прекалено ниска температурата на долните рафтове и зоната с хора.

Air-Injector

Въздушен поток през пътеките: Въздухът, подаван вертикално отгоре, позволява да се постигнат ниски температурни градиенти по цялата височина. В хале, което е високо между 8 и 12 метра, стойностите обикновено са някъде между 0,15 К и 0,25 К.

Спазване на максимално допустимите температури (особено през летния режим)

При съхранение на храни или фармацевтични продукти, обикновено се изисква температура в склада да е под 25°С. Тук е особено важно стратификацията на температурата по височина да бъде правилно разпределена. Топлият въздух винаги ще се движи нагоре и това ще доведе до опаснот от затопляне на горните рафтове, докато долните се поддържат в подходящата температура. Именно тук идва отново предимството на покривните апарати RoofVent и TopVent, които плавно разпределят температурата и може да бъде нагласена температура на долните рафтове да бъде 23-24°С, а на горните рафтове 24-25°С в зависимост от височината им.

За целта покривните апарати, които са оборудвани с патентования въздушен инжектор Air-Injector®, разпределят въздуха високо горе, разпръсквайки го като в една равнина, тъй като е по-студен от стайната температура, той плавно пада надолу, обтичайки равномерно всички стелажи, рафтове и редове. Апаратите циркулират въздуха като го засмукват от помещението, това кара потокът от топъл въздух да се издига нагоре, засмуква се от апаратите, охлажда се и отново се спуска надолу (някои са на пълна рециркулация, други на смесен режим, трети изцяло на пресен въздух).

Спазване на минимални и максимални температури

Ако трябва да се спазва долна и горна температурна граница, вертикалният градиент на температурата е от решаващо значение. Ако кажем например, че стоките трябва да се съхраняват при температура между 18 и 21°С (3°С) – височината на залата трябва да бъде съобразена така, че разликата между първия посления метър по височина да не бъде по-голяма от 3°С. Ако предположим, че халето е високо 20 метра, то тогава стратификацията по височина не трябва да надвишава 0,15°С/m.

Това е изключтелно лесно с покривните апарати RoofVent и TopVent, тъй като още при проектирането на вентилационната и климатична система, височината и температурните режими са взети под внимание. Избират се правилния брой апарати, разпределят се на равномерни разстояния под покрива. Режимът им на работа се настройва за конкретните параметри – височина на залата, температура в работната зона, следи се както температурата долу, така и горе, за да се осигури най-добрият режим и циркулация на въздуха.

Air-Injector

Централизирана срещу децентрализирана вентилация и климатизация

Един от най-важните фактори в складовите и логистични халета е пространството. Осигуряването на повече пространство за съхранение на стоките е от решаващо значение за бизнеса. Именно за това децентрализираните системи на Hoval се явяват най-добрият възможен избор. Те се монтират високо на покрива, в зависимост от модела могат да бъдат на покрива (с тяло отгоре и от долу) или само под подкрива. Това спестява ценно пространство и не пречи на кранове, телфери и други подемни системи в халето. Също така те осигуряват зониране на халето и поддържане на различни параметри в различните складови зони, дори това да е един общ голям обем. Това е възможно, тъй като всеки апарат е автономен и поддържа зададените параметри в своята зона. Един апарат може да покрие площ от 200 кв.м до 1000 кв.м площ. Гъвкавостта им позволява също и при бъдещи реконструкции и преустройство на халето, те да бъдат препрограмирани или просто преместени или заменени с нови, само там където е необходимо. Това е изключително важен фактор, тъй като централизираните системи не могат да бъдат надграждани и променяни.

Апаратите RoofVent са оборудвани с високоефективен топлообменник и използват висока степен на рекуперация, за да постигнат най-добрите условия за съхранение с най-минималните разходи. Те винаги работят в режим на 100% пресен въздух, като при определени летни условия, например вечер и нощем, могат да осигурят и безплатно охлаждане с free cooling. Покривните апарати TopVent могат да бъдат само на рециркулация или да работят в смесен режим с рециркулация и пресен въздух. Това позволява те да бъдат гъвкав избор за разпределяне на мощността за отопление и охлаждане в халето. Те идеално допълват система от няколко RoofVent апарата. Апаратите са оборудвани с патентования въздушен инжектор Air-Injector®, това спомага за най-доброто разпределяне на въздуха в целия обем по площ и височина, спестява излишни дълги и големи вентилационни канали под покрива и осигурява най-добрата стратификация на температурата по височина. Завидните само 1°С на всеки 10 метра височина.

Air-Injector

Системите могат да бъдат на вода или на директно изпарение. Апаратите с водни топлооменници лесно се свързват с двутръбна или четиритръбна система с котел, термопомпа, чилър. Системите на директно изпарение са изключителни тъй като те не само са децентрализирани, но и напълно автономни. Те спестяват не само въздуховодните канали под покрива, но и тръбна разводка.

В практиката децентрализираните системи на Hoval са спечелили доверието на световно известни логистични и производствени компании. Вече близо 10 години Hoval е станал символ на усъвършенствано, ефективно и качествено решение за всички големи еднообемни сгради.

За повече информация – Ховал.

Може да харесате още...