Вентилационна и климатична техника: ето как ОВК техниката тушира разпространението на коронавируса

Covid 1

Предотвратява ли по-честата вентилация в офиса инфекциите? Вентилационната техника разпространява ли коронавируса? Как влияе стайната температура на разпространението му? Както вече споделихме, на тези въпроси отговаря Европейската ОВК асоциация в специален документ, а ние обобщаваме и споделяме още информация по актуалната тема.

Невидимо и неусетно корнавирусът се предава от човек на човек. Броят на новите случаи на заразени с вируса в световен мащаб продължава да расте. Много компании вече са изпратили служителите си в „домашен офис“, но в някои компании това не е възможно и в офиса трябва да има постоянно зает персонал. За да се предотвратят евентуални инфекции в офис пространствата, Европейската ОВК асоциация (REHVA) публикува препоръки за правилната вентилация в офис сградите и търговските и производствени помещения.

Увеличаване притока на въздух

Ако в сградата има инсталирана вентилационна система, нейният режим и време на работа трябва да се регулира и адаптира. REHVA препоръчва системата да се включва няколко часа по-рано от обикновено и да я оставите да работи по-дълго. В най-добрия случай вентилацията се поддържа денонощно. Въпреки че това ще се отрази на енергийните сметки в компанията, по-важното в момента е евентуални вирусни частици във въздуха да се изведат навън, както и такива, освободени от евентуално заразени повърхности. Отминалият зимен сезон се характеризираше като цяло с по-високи температури, така че бизнесът може да инвестира в по-засилена вентилация.

Общият съвет е в помещенията да се вкарва колкото се може повече външен/свеж въздух. Ключов аспект е количеството свеж въздух на човек. Ако броят на служителите е намален поради оптимизация на режима на работа, не концентрирайте останалите служители на малка площ, а спазвайте по-големи разстояния, за да се засили ефекта на вентилацията/проветряването”, се казва в документа на REHVA.

През вирусния период силно се препоръчва и по-честото ръчно проветряване. Веднага след влизане в дадено помещение, то трябва да се проветрява в продължение на 15 минути, особено ако преди това в него е имало други хора. Когато е възможно, Съюзът препоръчва да се избягват препълнени и лошо проветрени/вентилирани помещения.

Отоплителните и охлаждащи системи не влияят негативно

Отоплителната и охлаждаща техника може да продължи да работи нормално, тъй като тя не влияе пряко върху разпространението на COVID-19. Системите за овлажняване също могат да продължат да функционират нормално, тъй като и при тях няма доказан ефект върху разпространението на вируса. Принципно разпространението на някои вируси може да бъде ограничено при промяна на въздуха в помещенията, но в случая на COVID-19 това не е опция, тъй като SARS-CoV-2 е много резистентен към промяна на околната среда и се влияе единствено от много висока относителна влажност на въздуха (над 80 процента) и температура от над 30 градуса по Целзий – условия, които не могат да бъдат постигнати в Централна Европа.

Проверка на устройствата за рекуперация на топлина

При определени условия вирусни частици могат да се върнат в сградата чрез рекуперацията на топлина. Устройствата за възстановяване на топлина могат да пренесат вируси чрез недобре уплътнени места в системата на въздухоотводите между отвеждания и вкарвания обратно въздух. При ротационни топлообменници частици могат да се установят на повърхността на топлообменника от страната на връщащия се въздух, след което да се върнат в циркулация, когато топлообменникът се върти от страната на подавания въздух. Ето защо се препоръчва да се изключат ротационните топлообменници по време на епидемиологичния период.

Прехвърлянето на вирусни частици през устройства за възстановяване на топлина не е проблем, ако отоплителната, вентилационната и климатичната система е оборудвана с модул с двойна намотка или друго устройство за рекуперация на топлина, което гарантира 100% разделяне на въздуха между връщащата и захранващата страна.

Почистването на въздухоотводите не е задължително необходимо

Асоциацията не може да потвърди твърдението, че почистването на вентилационните канали ще предотврати предаването на коронавирус: „Почистването на въздушната канализационна система не е ефективно срещу инфекции от помещение в помещение, тъй като вентилационната система не е източник на замърсяване, ако се следват горните препоръки за възстановяване на топлината. Вируси, които прилепват към малки частици, не се отлагат лесно във вентилационните канали и като правило се отвеждат чрез въздушния поток, поради което няма промени в нормалните процедури за почистване и поддръжка. Много по-важно е да се увеличи подаването и рециркулацията на чист въздух в съответствие с препоръките по-горе.”

Също така не е необходимо да се подменя външния въздушен филтър. Съвременните вентилационни системи са оборудвани с фини външни въздушни филтри, които добре филтрират частиците от външния въздух. При подмяна на филтъра могат да се използват и нормални процедури за поддръжка. В този контекст запушените филтри не са източник на замърсяване, но те намаляват потока на подавания въздух, което влияе неблагоприятно на замърсяването в закрити помещения. Следователно филтрите трябва да бъдат заменени в съответствие с обичайната процедура, ако налягането или времевите граници са надвишени. „Ето защо не препоръчваме да замествате съществуващите външни филтри за въздух и да ги заменяте с други видове филтри и не препоръчваме да ги замените по-рано от обикновено“, се казва още в документа.

Може да харесате още...