Вентилаторите не могат да предотвратят здравословни проблеми при над 35 градуса

Вижте също...