pixel

ВЕЦ комплекса при Nore

Сградата е разположена непосредствено под язовир Pålsbufjorden. Той е най-високото водохранилище от резервоарите, захранващи ВЕЦ комплекса при Nore. Новата станция генерира енергия по екологичен път от различни височини – между стария язовир и езерото, което е 15 метра по-надолу – като черпи все още неизползвания потенциал на цялостната структура. От гледна точка на надеждността, оптимизирането на местните ресурси от водохранилищата вместо инсталиране на нови съоръжения е важен принос за съхранението на природата и нейните обитатели непокътнати.

Камерата на генератора е издигната като независима сграда пред 530-метровия по дължина язовир, като основният акцент в строежа й е ненарушаване на естествената местна среда от човешката дейност. Тя е с диаметър 15 метра и височина 12 мета. Състои се от 15 бетонови панела, поемащи по-голяма част от тежестта. Съоръжението тежи 52 тона и е повдигнато на място от товароподемен кран. Не са предвидени улуци; профили от неръждаема стомана са заварени направо към бетонните панели, така че водата да не навлиза в растерните отвори пред прозорците и отдушниците. Покривът пък е изграден от преработени стоманени суровини.
Кръгообразният план и формата на панелите са в унисон с ротацията на водата в генератора. От друга страна, светлосенките падат върху стария язовир и върху самата сграда, като отразяват и движението на слънцето. Дъждът и водата от топящия се сняг се свличат надолу по стените, като стимулират появата на лишеи по циментовите повърхности. Така сградата се трансформира с течение на времето, като се превръща в естествена част от оголения терен, на който е разположена.

arhitektura.bg

Може да харесате още...