pixel

Въглищата задоволяват повече от една трета от търсенето на енергия в света

Въглищата задоволяват повече от една трета от търсенето на енергия в света

„Европейската въглищна промишленост поддържа конкурентни цени на електричеството, а те са стимулът за икономически растеж и благосъстояние на гражданите на ЕС”. Това заяви Фил Гарнър, вицепрезидент на EURACOAL, при представянето на новото издание на “Въглищната промишленост в Европа 2011 г.” пред Европейския парламент в Брюксел заедно с чешкия си колега от Европейския парламент Ян Брезина.

В доклада се съдържа информация за въглищната промишленост във всичките 27 държави-членки на ЕС и в Енергийната общност в Европа. Публикувани са актуални статистики за ресурсите и запасите от въглища, добива и консумацията на въглища, търговията с въглища и производството на електричество от въглища.

За първи път е включен и раздел, от който по-ясно се вижда как се използват европейските въглища на фона на все по-нарастващото световно потребление, тъй като развиващите се държави разчитат все повече на въглищата за електрифициране на бързо разрастващит се икономики. Докладът също така разглежда връзките между енергийната политика, изследователската и развойна дейност, опазването на климата и социално-икономическото развитие в рамките на европейската политика.

При представянето на доклада пред европарламента Брезина изрази становището си, че Европа трябва да експлоатира своите местни въглищни запаси. Той се изказа в подкрепа на въгледобив, който не вреди на околната среда и на инвестиции в електроцентрали с висок КПД. Гарнър отбеляза,че в Европейския парламент и в европейските столици трябва да се обясни важността на въглищната промишленост за осигуряване на икономическа конкурентоспособност и енергийна сигурност при прехода към нисковъглеродно бъдеще.

Въглищата задоволяват повече от една трета от търсенето на енергия в света и се нареждат на второ място след суровия нефт. ЕС консумира около 720 млн.т. въглища ежегодно, 10% от общо 7 230 млн.т., използвани в света. Китай е най-големият потребител на въглища (3320 млн.т.), следван от САЩ (960 млн.т.). Въглищата са гориво номер едно за производство на електричество: 27% от потреблението на електричество в ЕС е от въглища, а в световен мащаб – 41%. Добивът на 530 млн.т. местни въглища дава сигурност на доставките и носи добавена стойност за икономиката на ЕС. Повече от 255 000 души са пряко заети във въглищната промишленост в ЕС, като ежегодно доставят гориво на стойност 27 млрд. евро.

Инвестирането в нови електроцентрали на въглища с до 30% по-висок коефициент на полезно действие (КПД) от този на много от съществуващите, намалява емисиите на СО2 с много по-малко разходи и с по-голяма сигурност от всяка друга алтернатива. Планирането на бъдеще с по-ниски нива на емисиите означава, че новите електроцентрали на въглища и на газ трябва да бъдат изградени с достатъчно пространство за улавяне на СО2 и с предварително определяне на местата за съхранение на СО2.

Целият доклад „Въглищната промишленост в Европа 2011 г.” може да бъде свален от: www.euracoal.org/pages/medien.php?idpage=903.

econ.bg

Може да харесате още...