Висока енергийна ефективност и оптимален комфорт с Desigo DXR2 на Siemens

Висока енергийна ефективност и оптимален комфорт с Desigo DXR2 на Siemens

Siemens разшири гамата си от продукти, предназначени за сградна автоматизация, с нова серия компактни контролери за индивидуален стаен контрол – Desigo DXR2, който разширява функционалните възможности на съществуващата иновативна система Total Room Automation. Той се предлага с предварително конфигурирани и тествани стандартни приложения за управление на ОВК и електрически системи, които се параметризират бързо и лесно.

Новият Desigo DXR2 предлага управление на системи за отопление и климатизация (охладени тавани), управление на вентилаторни конвектори, както и регулиране на въздушния поток с цел постигането на висока енергийна ефективност, без да се нарушава комфорта в помещението. Към тези стандартни приложения могат да бъдат добавени и допълнителни функции, например: управление на осветление, щори и др. Комуникационният протокол на решението е BACnet/IP или BACnet/MSTP. Вграденият в контролера KNX интерфейс позволява свързването на ключове, сензори и задвижващи механизми. Лесното конфигуриране се постига посредтсвом приложението ABT Site, а веднъж конфигуриран, контролерът може да бъде използван в множество стаи.

Контролерът е тестван със стандартните си приложения в лабораторията на Siemens, като всяко едно от тях е усъвършенствано, в съответствие с широко използваните стандарти за енергийна ефективност – EN15232 или eu.bac. Контролерът разполага и с богата библиотека от възможни допълнителни приложения, а при желание от страна на потребителя, настройките на Desigo DXR2 могат лесно да бъдат адаптирани, съобразно изискванията на проекта.

Като част от системата за сградна автоматизация Desigo Total Room Automation, новите компактни регулатори разполагат и с функциите AirOptiControl и RoomOptiControl. Чрез функцията AirOptiControl се дава възможност за оптимизация на въздушните потоци като по този начин се създават условия за работа в енергийно-ефективен режим на вентилационните и климатичните системи. Функцията RoomOptiControl автоматично открива наличието на ненужен преразход на енергия в помещението. При отчитане на преразход, символът „листо”, върху екрана на стайния модул променя цвета си, и от зелен става червен, с което приканва потребителите да коригират параметрите, така че системата отново да работи в енергийно-ефективен режим.


Вижте също...