Високотемпературни термопомпи Evitec-H

Bulclima

Надеждни и ефективни при екстремни климатични условия.
Оборудвани с EVI компресори.

Bulclima

Булклима представя нова гама въздушно-охлаждани термопомпи EVITEC-H от Galletti. Възможносттa за подаване на топла вода до 65°C дори и при много ниски температури на околната среда прави EVITEC-H подходящо моновалентно решение за охлаждане, отопление и битова гореща вода.

Bulclima

EVITEC-H са с висока ефективност

Машините  са оборудвани  с (EVI) компресори, които позволяват разширяване на работния диапазон на термопомпите.

Произвеждат топла вода с температура  65°C при външна температура – 11°C .

Минималната температура, при която могат да работят продължително, е – 20°C

С цел оптимална работа при непълно натоварване машините са оборудвани с 2 компресора на циркулационен кръг.

Bulclima

Гамата включва
10 различни модела в изпълнение чилър или термопомпа с капацитет на охлаждане от 50 до 180 kW и отопление от 60 до 207 kW.

Възможности за селектиране на стандартни и нискошумови изпълнения.

Предимства

– Термопомпи клас A (Eurovent);
– Производство на вода с температура до 65°C;
– Висока ефективност при -20°C;
– Висока ефективност при частичен товар;
– Възможност за управление на външен трипътен вентил за производство на БГВ.

Презентация на фирма Galletti:

Техническа информация за съоръженията.

За допълнителна информация и запитвания моля да се свържете с нас.

Вижте също...