Влязоха в сила санкциите за продажба на некачествени твърди горива за отопление

Влязоха сила санкциите за продажба на некачествени твърди горива за битово отопление. В Държавен вестник вчера бяха обнародвани промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух, които регламентират това.

Глобите за некачествените дърва за огрев може да стигнат до 10 000 лева, както и имуществена санкция до 50 000 лева. Толкова е максималната санкция, ако продажбата на твърди горива за битово отопление се прави без регистрация. Законът обаче задължава продавачите да търсят начин да проверят дали продуктът им отговаря на определените с наредбата екологични норми. Затова могат да се ползват български или чужди лаборатории.

Глоба от 100 до 1000 лева може да се налага, ако въздухът се замърсява при строителни или ремонтни дейности, разрушаване на сгради и транспортиране на ситни товари или строителни отпадъци и земни маси. Глобата става двойна при повторно нарушение, а парите от глобите ще отиват в бюджета на общините. Законът дава отсрочка от година на кметовете да разработят и изпълняват програма за намаляване нивата на замърсяване в градовете.

От 2020 година обаче, ако няма резултати, глобата за общините ще е до 5000 лева. Влезлите от днес в сила текстове дават и право на КАТ да спира коли от движение, ако има явна нарушаване на чистотата на атмосферния въздух.

Днес стана ясно, че Институтът по метеорология и хидрология ще изяснява коя е основната причина за замърсяването на въздуха в София – битовото отопление или транспортът. Друг проект, по който работят в Института, трябва да покаже каква част от замърсяването се дължи на външни за София влияния, съобщи неговият заместник-директор Христомир Брънзов, цитиран от БНР.

„Защото има и такова замърсяване от пренос извън града. Какъв е процентът? Колебаят се оценките в момента между 10 и 50 процента, което е голяма разлика. С един такъв проект тази нееднозначност може да се стесни и тогава може да оценим какво е замърсяването от самия град и какво е замърсяването, което идва отвън“.

Проектите са по инициатива на Столичната община с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Резултатите от тях се очаква да бъдат готови след година.

Вижте също...